| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مهندسی عمران

چکیده

تشکیل ترکهای ریز چندگانه مشخصه اصلی تامین شکلپذیری مصالح HPFRCC است. در این تحقیق نیروی ترک‌خوردگی در تیرهای مقاوم‌سازی شده با HPFRCC نسبت به تیر مرجع مورد مقایسه قرار گرفت. در این راستا یک تیر مرجع و چهار تیر مقاوم‌سازی شده با یک لایه نازک HPFRCC در قسمت تحتانی تیرها ، تحت آزمایش چهار نقطه‌ای خمش خالص قرار گرفته و در نهایت تاثیر مقاوم‌سازی بر نیروهای حاصله مورد بررسی و مقایسه واقع می‌گردد. در تیر بتنی مرجع، ترک‌ها با نرم‌شوندگی منحنی تنش- کرنش کششی همراه شده و ظرفیت باربری سازه با افزایش ترک‌ها کاهش می‌یابد. لذا تکیه بر آرماتور برای حفظ سازه ضروری است. اما در تیرهای با لایه تحتانی HPRFCC میکروترک‌ها باعث ورود مصالح به مرحله سخت‌شوندگی شده و ظرفیت باربری بالا می رود. که این افزایش در نمونه‌های با الیاف بیشتر محسوس‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of cracking force in HPFRCC reinforced beams compared to reference beam

نویسنده [English]

  • Ramzan Alizadeh Lasaki

Civil Engineering Expert

چکیده [English]

In this study, the cracking force in HPFRCC reinforced beams was compared to reference beams. In this regard, a reference beam and four beams reinforced with a thin layer of HPFRCC in the lower part of the beams were subjected to four-point pure bending experiment and finally the impact of reinforcement on the resulting forces is investigated and compared. In the reference concrete beam, the cracks are coupled with the tensile stress-strain curvature softening and the structural bearing capacity decreases with increasing cracks. Therefore, relying on reinforcement is essential to maintain the structure. However, in the lower layer beams of the HPRFCC the microtracks allow the material to enter the hardening stage and increase the bearing capacity. This increase is more noticeable in specimens with more fibers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Retrofitting
  • Concrete
  • Cracking
  • HPFRCC