| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی طرح اختلاط بر روی خصوصیات فیزیکی بتن الیافی در دمای انجماد

کیان اصغری؛ سعید محرابی؛ شهریار طاووسی تفرشی

دوره 4، شماره 10 ، دی 1401، ، صفحه 51-65

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.385425.1179

چکیده
  امروزه بتن به دلایلی از جمله سهولت تهیه اجزاء تشکیل دهنده، صرف هزینه های کم نسبت به سایر مواد، خواص مهندسی مطلوب، دوام فوق العاده، فرم پذیری و مهم تر از همه تعامل مثبت با محیط زیست، مورد توجه ویژه بوده است. با آنکه ساخت بتن با اجزاء اصلی سیمان، سنگدانه و آب بسیار ساده و مرسوم می باشد، لیکن افزودن مواد جدیدی همچون الیاف سبب می شود تا شکنندگی ...  بیشتر