ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
تعیین و اولویت بندی علل تاخیرات زمانی در پروژه های زیرساخت در صنعت پتروشیمی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی

علیرضا خدری؛ مهدی محرمی

دوره 4، شماره 2 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 30-37

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.04.02.1131

چکیده
  پروژه های پتروشیمی و حوزه های انرژی رسانی به اقصی نقاط کشور هم از لحاظ استراتژیکی و هم از نظر اقتصادی به دلیل حجم عمده بودجه اختصاصی از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند.در سال های اخیر به دلیل نوسانات همکاری بین شرکت های داخلی و شرکت های پیمانکار، مشاور و سرمایه گذار خارجی تحت تاثیر تحریم ها، این پروژه ها با تاخیرای مواجه شده اند که این ...  بیشتر

بررسی والویت بندی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی درشرکت برق منطقه ای تهران به روش پرامتی

محمد محمد پور

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 34-60

چکیده
  در نوشته حاضر سعی شده است ضمن ارائه تعریف خلاصه از ادعا و پایه های حقوقی آن به طور ویژه به منشاء کارفرمایی ادعا های پیمانکاران پروژه های ساختمانی بر اساس متون موجود در ادبیات عمرانی ایران و جهان پرداخته و به ویژه منشاء ایجاد کلیم در شرکت برق منطقه ای تهران را مورد مطالعه داده و با تکنیک کریتیک اقدام به وزن دهی آنها نموده ونتایج حاصله ...  بیشتر

بررسی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی بر اساس منابع موجود

محمد محمد پور

دوره 1، شماره 5 ، مهر 1398، ، صفحه 23-37

چکیده
  پیشرفت جوامع بشری و ازدیاد جمعیت،باعث به وجود آمدن نیاز روز افزون به ایجاد ساختمانها و تاسیسات بزرگ و پیچیده تر گردیده ودرنتیجه لزوم تشکیل تیمها و ساختارهای انجام پروژه(PDS) را ضروری نموده است. ازدیاد طرفهای درگیر در پروژه و تغییرات در تقسیم ریسک بین آنهاو همچنین تضاد منافع و تعارض ایجاد شده بین حقوق ایشان منجر به بروز ادعا (claim) گردیده ...  بیشتر