بررسی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی بر اساس منابع موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

رییس دفتر نظارت فنی - شرکت برق منطقه ای تهران

چکیده

پیشرفت جوامع بشری و ازدیاد جمعیت،باعث به وجود آمدن نیاز روز افزون به ایجاد ساختمانها و تاسیسات بزرگ و پیچیده تر گردیده ودرنتیجه لزوم تشکیل تیمها و ساختارهای انجام پروژه(PDS) را ضروری نموده است. ازدیاد طرفهای درگیر در پروژه و تغییرات در تقسیم ریسک بین آنهاو همچنین تضاد منافع و تعارض ایجاد شده بین حقوق ایشان منجر به بروز ادعا (claim) گردیده است. در نوشته حاضر سعی شده است ضمن ارائه تعریف خلاصه از ادعا و پایه های حقوقی آن به طور ویژه به منشاء کارفرمایی ادعا های پیمانکاران پروژه های ساختمانی بر اساس متون موجود در ادبیات عمرانی ایران و جهان پرداخته ، نتایج حاصله را مورد تحلیل قرار داده و به الویت بندی عوامل ایجاد کلیم (با منشاء کارفرمایی)بپردازیم. ضمنا فرآیند رسیدگی ادعاهای ایجاد شده مورد مطالعه قرار گرفت و پس از بررسی مشخص گردید که بیشترین فراوانی و شدت اثردر بین عوامل ایجاد کلیم مربوط به درخواست تغییرات از سوی کارفرما بوده و بعد از آن عوامل کارهای اضافی ایجاد شده و تاخیرات، در مقامهای بعدی قرار دارند. در بین راه ههای بررسی و رسیدگی به ادعای مطرح شده از سوی پیمانکاران (حل و فصل اختلاف ) بهترین راه مذاکره تشخیص داده شد و میانجیگری ، حکمیت و مراجعه به مراجع قضایی در رتبه های بعدی قرار دارند و تنها درصد کمی ( حدود 6 درصد ) از اختلافات از طریق دادگاه حل و فصل گردیده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Prioritize of clients based sources on civil project contractor’s claim .

نویسنده [English]

  • mohammad mohammad pour
head of technical supervision office
چکیده [English]

ABSTRACT
The advancement of human societies and the increase in population have led to the increasing need for larger and more complex buildings and facilities. Consequently, it is necessary to form PDS teams and structures. Increased involvement of project stakeholders and changes in risk sharing and conflict of interest and conflict between their rights has led to claims. The present article attempts to provide a summary of claims and legal bases, in particular the employer claims of construction project contractors based on existing literature in Iran and the world, analyze the results and. Prioritize factors for climate (of employer origin)
. In addition, the process of dealing with claims was studied and after examination it was found that the most frequent and severely influenced factors for claim were related to the client's request for changes, followed by additional work factors and delays. Among the ways to deal with the claim made by the contractors was the best way to negotiate. Jurisdiction and referral are next, with only a small percentage of disputes settled through the court. (Almost 6%)

کلیدواژه‌ها [English]

  • claim
  • contracts
  • payment methods
  • client
  • delays
  • tender documents