| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقایسه طراحی شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری به روش دستی و استفاده ازنرم‌افزار WaterGems(مطالعه موردی: شهرتهران)

محمد یاوری؛ میلاد ارجمند

دوره 2، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 31-40

چکیده
  امروزه با افزایش جمعیت و توسعه شهرها خطوط جمع آوری فاضلاب شهری از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. با توجه به هزینه‌های بسیار زیاد اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب، ارائه هرگونه روشی که بتواند هزینه‌ها را کاهش دهد، دارای اهمیت می‌باشد.از این رو در این تحقیق با استفاده از نرم افزارWater Gems که یک نرم افزار توانا در طراحی شبکه‌های جمع آوری ...  بیشتر