| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
بررسی تأثیر استفاده از مهاربندهای کمانش‌تاب با مقطع مستطیلی در مقاوم‌سازی قاب‌های خمشی بتن مسلح

کوروش مهدی زاده؛ سیده وحیده هاشمی؛ عباسعلی صادقی؛ نسترن عبدالهی

دوره 2، شماره 3 ، خرداد 1399، ، صفحه 11-33

چکیده
  مقاوم سازی سازه‌های قاب خمشی بتن مسلح ضعیف در برابر بارهای جانبی امری ضروری می‌باشد. مقاوم‌سازی سازه‌های موجود یکی از مباحث مهم روز در صنعت ساختمان در ایران و در حتی سایر کشورها می‌باشد. با توجه به اینکه بسیاری از سازه‌ها به دلایل سازه‌ای، نوع کاربری، وجود تجهیزات مهم، اهمیت ساختمان و بسیاری موارد دیگر تخریب و بازسازی آنها تقریبا ...  بیشتر