| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن سبک حاوی بنتونیت و الیاف جهت استفاده در دیواره کانال های آبیاری

قاسم پاچیده؛ امین مشتاق

دوره 1، شماره 7 ، آذر 1398، ، صفحه 27-53

چکیده
  با توجه به رشد روز افزون تقاضا برای استفاده از بتن سبک پژوهش برای بدست آوردن نتیجه های بهینه از بتن سبک امری اجتناب ناپذیر است. بتن پلاستیک بتنی با مقاومت بسیار کمتر از بتن معمولی، شکل پذیری زیاد و نفوذپذیری پایین است.در این مطالعه تاثیر الیاف فولادی،پلی پروپیلن و شیشه در مقاومت کششی، فشاری و درصد جذب آب(دوام) بتن سبک پلاستیک مورد بررسی ...  بیشتر