| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

2 مدرس دانشگاه آریان بابل

3 دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

چکیده

سازه‌های بتنی پروژه های در حال احداث در نزدیکی تالابها باعث ورود مواد زیان آور به درون تالاب و بالتبع آن فرار یا مرگ جانوران ،انباشتگی تالاب از رسوبات مصنوعی، تغییرکیفیت شیمیایی آب و... می شود که استفاده از پوزولان ها و همچنین استفاده از بتنهای دوستدار محیط زیست راهکار مناسبی در جهت کاهش این مواد زیان آور می باشد . در این پژوهش که در تالاب بین المللی انزلی انجام گردید تاثیر ساخت پایه‌های بتنی پل جاده کنار گذر بندر انزلی برآلودگی تالاب مورد بررسی قرار گرفت . بدین منظور میزان تغییرات شیمیایی نمونه تهیه شده آب تالاب در تماس با دونوع بتن مختلف، یکی بتن ساخته شده با سیمان پرتلند و دیگری بتن ترکیبی سیمان پرتلند و ژل میکروسیلیس الیاف دار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که کاهش 8 درصدی سیمان در مخلوط بتن و اضافه نمودن همان درصد ژل میکروسیلیس الیاف دار به حجم بتن پایه‌های پل ضمن افزایش مقاومت پل، سبب کاهش تغیرات درکیفیت شیمیایی آب تالاب می گردد. اضافه کردن ژل میکروسیلیس الیاف‌دار باعث تغییر کمتری در کیفیت شیمیایی آب نسبت به بتن تهیه شده با سیمان شده است و تنها بخاطر وجود سیلیس مقدار عنصر سیلیسم نسبت به حالتی که از بتن ترکیبی با سیمان استفاده شد، تغییرات بیشتری از خود نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of chemical water quality in the vicinity of concrete containing silica gel (Case study: Anzali Wetland)

نویسندگان [English]

  • fereshteh Ghomi Avili 1
  • marzieh Makaremi 2
  • Mojtaba Amini 3

1 Department of civil engineering, Nowshahr, Islamic Azad University of Nowshahr, Iran

2 PhD at Environmental engineering,Babol Ariyan university

3 Msc. student ,Department of civil engineering, Nowshahr,Islamic Azad University of Nowshahr,Iran

چکیده [English]

Concrete structures Projects under construction near wetlands cause harmful substances to enter the wetland and thereby escape or death of animals, wetland accumulation from artificial sediments, chemical change of water, etc. Using pozzolans as well as environmentally friendly concrete is a good way to reduce harmful substances.. In this research conducted in Anzali International Wetland, the effect of constructing concrete foundations along the road of Anzali port on the pollution of the wetland was investigated and the amount of chemical changes of the sample prepared in the wetland water by different concrete, one concrete made with Portland cement and another Portland blend concrete and fused micro-silica gel. The results of this study showed that by reducing the concrete content of 8% and adding the same percentage of fused micro-silica gel to the concrete volume of the bridge bridges, while increasing the bridge's resistance, Biodiversity and pollution of the wetland water also occurred in the environmental assessment of the bridges Concrete and metal found that it is more suitable to produce less pollutants in the process of manufacturing metal bridges. Addition of fiber-reinforced silica gel resulted in less change in the chemical quality of water than in cement-based concrete, and only due to the presence of silica, the amount of silicon element was greater than that of cement-based concrete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • chemical change
  • pollution
  • concrete
  • Portland cement
  • microsilica gel