| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و شکست پروژه‌های مسکن مهر در داخل کشور و تبیین راهکارهایی برای کاهش نرخ شکست آنها

بهنام بشیر؛ قاسم امیدوار؛ مهدی روانشادنیا

دوره 1، شماره 6 ، آبان 1398، صفحه 10-24

چکیده
  یکی از مشخصه های توسعه اقتصادی هر کشور به پایان رساندن طرح‌های عمرانی به نحو مطلوب با کمترین هزینه و بیشترین سود است. هدف از موفقیت پروژه‌های مسکونی کاهش هزینه و زمان، افزایش کیفیت و رضایت‌مندی مشتریان می‌باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای بوده،سپس با بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه با پیمانکاران عوامل تاثیرگذار بر موفقیت پروژه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و مقایسه پارامترهای میزان جذب انرژی و سخت‌شوندگی در تیربتن آرمه با و بدون الیاف پلی‌پروپیلن و فناوری HPFRCC

رمضان علیزاده لاسکی

دوره 1، شماره 6 ، آبان 1398، صفحه 25-33

چکیده
  مقاوم‌سازی سازه‌ها در دو سطح کلی و محلی می‌تواند انجام‌پذیرد. در مقاوم‌سازی کلی، کل سیستم ساز تقویت و بهسازی می‌شود. در روش‌های محلی بهسازی لرزه ای، برخی از المان‌ها بهسازی می‌شوند. در گروه دوم ساختمان‌هایی قرا می‌گیرند که مطابق ضوابط لرزهای شخصی طراحی و اجرا شده‌اند و اکنون به علت تغییر آن ضوابط و احیاناً افزایش سطح نیروهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر HPFRCC در ظرفیت خمشی و شکل‌پذیری تیرهای بتن مسلح

محمدرضا اسدی

دوره 1، شماره 6 ، آبان 1398، صفحه 34-44

چکیده
  با توجه به گسترش روز افزون صنعت ساختمان در ابعاد مختلف، استفاده از ایده‌های نو و جدید در کیفیت و نحوه اجرا، انتخاب مصالح و ... از ملزومات این پیشرفت‌ها می‌باشد. لذا براساس نیاز کشور به توسعه روش‌های نوین با استفاده از مصالح توانمند، استفاده از بتن مسلح به الیاف HPFRCC در جهت مقاوم‌سازی، مورد توجه واقع شده است. هر چند HPFRCC دارای ویژگیهایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر ستون های سنگی محصور شده با ژئوتکستایل ها در بهسازی خاک

بهزاد عبادی؛ رحمان شریفی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی

دوره 1، شماره 6 ، آبان 1398، صفحه 45-58

چکیده
  بهسازی خاک در مهندسی ژئوتکنیک مخصوصا در زمین هایی که دارای خاک نامناسب بوده از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار است و استفاده از روش های معمول بهسازی خاک و تقویت زمین های سست،گسیختگی و لغزش خاک و یا حداقل نشست های بیش از حد و نامتقارن سازه را در پی خواهد داشت.یقینا بهره برداری از روش های نوین و علوم جدید دچار تغییرات زیادی در نحوه اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی روش‌های پایدارسازی در دامنه ناپایدار مسیر جاده‌ها و تعیین مناسب‌ترین روش

مهدی کاوه؛ رحمان شریفی؛ محمود نیکخواه شهمیرزادی

دوره 1، شماره 6 ، آبان 1398، صفحه 59-76

چکیده
  براساس اثرات منفی فرآیندهای غیرمترقبه برسازه های مهندسی وطرح های عمرانی مسئله شناخت، تحقیق و دستیابی به راه حل ها و شیوه های مناسب جهت مهار و کنترل و کاهش خطرات ناشی ازحوادث مذکور، مورد توجه خاص دستگاه های اجرایی و مجامع جهانی قرار گرفته است. بسیاری از این پدیده های طبیعی همچون زمین لغزش در خیلی ازمناطق به صورت بلایای طبیعی ظاهر شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کیفیت شیمیایی آب در مجاورت بتن حاوی ژل میکروسیلیس(مطالعه موردی:تالاب انزلی)

فرشته قمی اویلی؛ مرضیه مکارمی؛ مجتبی امینی

دوره 1، شماره 6 ، آبان 1398، صفحه 77-83

چکیده
  سازه‌های بتنی پروژه های در حال احداث در نزدیکی تالابها باعث ورود مواد زیان آور به درون تالاب و بالتبع آن فرار یا مرگ جانوران ،انباشتگی تالاب از رسوبات مصنوعی، تغییرکیفیت شیمیایی آب و... می شود که استفاده از پوزولان ها و همچنین استفاده از بتنهای دوستدار محیط زیست راهکار مناسبی در جهت کاهش این مواد زیان آور می باشد . در این پژوهش که در ...  بیشتر