| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مهندسی عمران

چکیده

مقاوم‌سازی سازه‌ها در دو سطح کلی و محلی می‌تواند انجام‌پذیرد. در مقاوم‌سازی کلی، کل سیستم ساز تقویت و بهسازی می‌شود. در روش‌های محلی بهسازی لرزه ای، برخی از المان‌ها بهسازی می‌شوند. در گروه دوم ساختمان‌هایی قرا می‌گیرند که مطابق ضوابط لرزهای شخصی طراحی و اجرا شده‌اند و اکنون به علت تغییر آن ضوابط و احیاناً افزایش سطح نیروهای طرح و یا تغییر در ضوابط شکل‌پذیری نیاز به بهسازی دارند. در کشور ما به دلایل مختلف و به ویژه به علت جنبه‌های اقتصادی مسئله، در حال حاضر تمرکز بر روی مقاوم‌سازی ساختمان‌های گروه اول می‌باشد. ی در گسترش و توسعه مصالح شبیه بتن، الیاف مسلح کننده نقش مهمی داشته اند. در دهه 1960، رامولدی و همکاران بررسی تاثیر الیاف فولادی بر کاهش شکنندگی بتن را در دستور کار قرار دادند. این روند با کاربرد سایر انواع الیاف ادامه یافت و در سالهای اخیر ترکیب انواع الیاف با طولهای مختلف در دستور کار قرار گرفت. گسترش دانش در خصوص چگونگی تاثیر الیاف بر ملات، منجر به تدوین توصیه‌هایی در مورد طراحی سازه‌ای گردید. در این تحقیق تاثیر HPFRCC بر عملکرد سازهای تیرهای بتن مسلح ، همراه با و بدون الیاف پلیپروپیلن بر میزان جذب انرژی و سخت‌شوندگی نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا یک تیر مرجع و چهار تیر مقاوم‌سازی شده با یک لایه نازک HPFRCC در قسمت تحتانی تیرها با همراه با الیاف پلیپروپیلن، تحت آزمایش چهار نقطه‌ای خمش خالص قرار گرفته و تاثیر مقاوم‌سازی بر جذب انرژی و سخت‌شوندگی مورد بررسی و مقایسه واقع می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation and Comparison of Parameters of Energy Absorption and Hardening in Turbet reinforcement with and without Polypropylene Fibers and HPFRCC Technology

نویسنده [English]

  • Ramzan Alizadeh Lasaki

Civil Engineering Expert

چکیده [English]

The expansion of knowledge on how fibers affect mortar has led to recommendations for structural design. In this study, the effect of HPFRCC on the performance of reinforced concrete beams with and without polypropylene fibers on the energy absorption and hardness of the specimens was investigated. In this regard, a reference beam and four beams reinforced with a thin layer of HPFRCC in the lower part of the beams with polypropylene fibers were tested under a four-point bending test and the effect of reinforcement on energy absorption and hardness was investigated and compared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fibers
  • concrete
  • hardening phenomenon
  • energy absorption