بررسی تاثیر HPFRCC در ظرفیت خمشی و شکل‌پذیری تیرهای بتن مسلح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس عمران، مدیر عامل شرکت طرح گسترش وارنا

چکیده

با توجه به گسترش روز افزون صنعت ساختمان در ابعاد مختلف، استفاده از ایده‌های نو و جدید در کیفیت و نحوه اجرا، انتخاب مصالح و ... از ملزومات این پیشرفت‌ها می‌باشد. لذا براساس نیاز کشور به توسعه روش‌های نوین با استفاده از مصالح توانمند، استفاده از بتن مسلح به الیاف HPFRCC در جهت مقاوم‌سازی، مورد توجه واقع شده است. هر چند HPFRCC دارای ویژگیهایی است که در بتن معمولی و FRC وجود ندارد اما به علت مسائل اقتصادی و اجرایی، کاربرد آن‌ها بیشتر به امور تحقیقاتی و کاربردهای خاص محدود گشته است. این تحقیق با رویکرد آزمایشگاهی انجام گرفته که طی آن پنج تیر بتن مسلح کامل تحت آزمایش بارگذاری چهار نقطه‌ای قرار می‌گیرند. یکی از تیرها به عنوان نمونه مرجع انتخاب شده و چهار تیر دیگر در سطوح پایینی تیرهای بتنی بصورت قالب‌بندی شکل با لایه ای از مصالحHPFRCC مقاوم‌سازی می‌شوند و رفتار خمشی و شکل‌پذیری تیرها باهم مقایسه می‌شوند. بیشترین شکل‌پذیری در تیر مقاومسازی شده با مصالح HPFRCC 1-2 نمونه B-H-1) و (B-H-2با 41% افزایش نسبت به نمونه مرجع، اتفاق میافتد که ناشی از کرنش کششی نهایی بالاتر این مصالح توانمند نسبت به بتن معمولی و مطلوبیت سیستم اجرا میباشد و در نمونه‌های دارای 1% الیاف به طور متوسط 23% افزایش ظرفیت خمشی و در نمونه های 3% الیاف به طور متوسط 26% افزایش ظرفیت خمشی حاصل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of HPFRCC on flexural capacity and ductility of reinforced concrete beams

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Asadi
Civil expert, CEO of Tarh Gostaresh Varna
چکیده [English]

The study was conducted using a laboratory approach in which five full reinforced concrete beams were subjected to four-point loading tests. One of the beams is selected as a reference sample and the other four beams are reinforced at the lower surfaces of the concrete beams with a layer of HPFRCC material, and the bending behavior and the ductility of the beams are compared. The highest plasticity occurs in beams reinforced with HPFRCC 1-2 samples (BH-1 sample) and (BH-2 with a 41% increase over the reference sample) due to the higher ultimate tensile strain of these reinforced materials than conventional concrete and utility system performance. In samples with 1% fibers an average of 23% increase in flexural capacity and in 3% of fibers an average of 26% increase in flexural capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HPFRCC
  • concrete
  • bending capacity
  • ductility