| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران شمال، ایران

چکیده

در دنیای پر رقابت امروز، عوامل تعیین کننده­ی زیادی در پیروزی سازمان ها نقش داشته و حتی معنای پیروزی نیز بسته به حوزه خدمت هر سازمان بطور جداگانه تعریف می­شود. تفاوتی ندارد که سازمان مربوطه در چه زمینه ای فعالیت می­کند، درهرحال میزان بازدهی بالا و نتیجه بخش بودن پروژه ها نسبت به مقدار منابع صرف شده از مهم ترین عوامل تعیین کننده شکست یا پیروزیست. از این رو مدیران باید به تمامی روش های علمی و ممکنی که می­توانند سبب افزایش بازدهی و بهره وری سازمان و در نتیجه پیشرفت آن شوند آگاه بوده و از آنها استفاده کنند. علم ارگونومی می­کوشد با استفاده از اصول خود و مدنظر قرار دادن تمامی فاکتورهای تاثیرگذار بر سلامت جسم و روان کارکنان در یک محیط، با کاهش آسیب های ناشی از کار و حتی بهبود شرایط حاضر، افراد را به تلاش برای پیشرفت خود واداشته و آنها را در سطح جدیدی از نیازها قرار دهد؛ که نه مانند گذشته برای حقوق و مزایا، بلکه برای کسب عزت نفس و رشد شخصی کاری را انجام دهند. امروزه نقش ارگونومی در بهبود عملکرد سازمان ها بارها مورد بررسی قرار گرفته و تایید شده است که رعایت دقیق اصول آن توسط مدیران، باعث ایجاد تغییرات مثبت در میزان بهره وری سازمان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ergonomy and its effect on human resources management

نویسنده [English]

  • Arefeh jafari

Undergraduate student at Payame Noor University of North Tehran, Iran

چکیده [English]

There are many factors which may cause victory in an organization while different concept of victorious might exist  depend on the organization. One of the impressive one is efficiency which is not  related to organization type and each management unit must consider methods to increase efficiency. Ergonomy will be effective to efficiency index growth, cause better function in every organization. Ergonomy principles incorporate ways which can protect people mental and physical  heath, also motivate employee. These principles could  lead  person to higher level of  needs and force them to attempt to achieve self-esteem and  development by Ergonomy effects on  increasing efficiency has examined  in variety of organization  and it has proved its principles cause better function in any organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resources
  • rgonomy
  • efficiency
  • health
  • organization