ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی‌ و مدیریت ساخت ، مرکز بین‌الملل ارمنستان دانشگاه پیام نور

چکیده

مدل سازی اطلاعات ساختمان BIMفرآیندی است که می تواند در طول چرخه عمر یک پروژه از مرحله طراحی اولیه ساخت و ساز تا انتقال انجام شود. حرفه مترور(QS)  بعد پنجم مدلسازی اطلاعات ساختمان بشمار میرود.  شاید ۵۰ تا ۸۰ درصد از زمان مورد نیاز برای ایجاد یک براورد، فقط در محاسبه مقادیر مصالح مصرفی استفاده شود. با توجه به این، مزیت استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان بدیهی‌ می‌باشد.این نرم افزار ها، ما را در انجام فعالیت های با داده های متعدد کمک می کنند ، ولی‌ به هیچ عنوان جایگزین تجربه و معلومات مهندسی نمیشوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using building information modeling and computer software in meters and estimating construction projects

نویسنده [English]

  • Sewak Tahmassian

Master student of Engineering and Construction Management, International Center of Armenia Payame Noor University

چکیده [English]

Building information modeling (BIM) is a process that can be performed over the life cycle of a project from the initial design to construction stage. The Metro profession (QS) is the fifth dimension of building information modeling. Maybe 50 to 80 percent of the time needed to make an estimate is just used to calculate the amount of materials used. Given this, the advantage of using building information modeling is obvious. These softwares help us to do activities with multiple data, but in no way replace engineering experience and information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • building information modeling
  • meters
  • meters and estimates
  • construction projects
  • BIM