| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
برررسی تخصیص بهینه ریسک در قراردادها به روش مشارکتی

مهدی بابازاده

دوره 1، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 11-20

چکیده
  به طور معمول فرآیند تخصیص ریسک توسط کارفرما در اسناد مناقصه انجام می‌پذیرد؛ این امر موجب می‌شود که وی بدون در نظر گرفتن شرایط منصفانه عوامل حاضر در قرارداد، مسئولیت بیشتر ریسک‌ها را یک‌جانبه به پیمانکار واگذار کند. از سوی دیگر بدلیل عدم شناخت خصوصیات پروژه و ظرفیت‌های سازمانی، عموما ساختار قراردادی نامناسبی از سوی کارفرما پیشنهاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مولفه های اصلی در هنگام جذب پیمانکاران جزء جهت حفظ کیفیت و کاهش زمان پروژه با استفاده از شبکه های عصبی

محمد فرشتیان

دوره 1، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 21-38

چکیده
  چکیده شتاب روز افزون روند توسعه موجب گشته تا انتخاب پیمانکار اصلح به عنوان عامل مهمی در موفقیت های پروژه ها تلقی شود. با توجه به حجم قابل توجه بودجه عمرانی در کشورهای در حال توسعه، باید به انتخاب پیمانکار جزء توجه ویژه ای گردد تا از هدر رفت سرمایه، زمان و کاهش کیفیت کارها جلوگیری شود. انتخاب پیمانکار، جزء تصمیمات کلیدی مدیران و تصمیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگوی علّی توسعه پایدار محیط زیست براساس مدیریت دانش و بهره وری سبز

سامان زاهدی درشوری؛ عباس ثابت

دوره 1، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 39-54

چکیده
  توسعه پایدار در همه زمینه ها مطرح است که شامل مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و از جمله در مبحث محیط زیست می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علی توسعه پایدار محیط زیست براساس مدیریت دانش و بهره وری سبز انجام گردید. تحقیق حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان و نرم افزار‌های رایانه ای در متره و برآورد پروژه‌های عمرانی

سواک طهماسیان

دوره 1، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 55-62

چکیده
  مدل سازی اطلاعات ساختمان BIMفرآیندی است که می تواند در طول چرخه عمر یک پروژه از مرحله طراحی اولیه ساخت و ساز تا انتقال انجام شود. حرفه مترور(QS)  بعد پنجم مدلسازی اطلاعات ساختمان بشمار میرود.  شاید ۵۰ تا ۸۰ درصد از زمان مورد نیاز برای ایجاد یک براورد، فقط در محاسبه مقادیر مصالح مصرفی استفاده شود. با توجه به این، مزیت استفاده از مدل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت ارتباطات پروژه

سمانه اکبری

دوره 1، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 63-91

چکیده
  مدیریت ارتباطات پروژه شاهراه اصلی تبادل اطلاعات پروژه است.برقراری ارتباطات موثر هدفمند یکی از عوامل مهم وتعیین کننده در موفقیت پروژه ها به شمار می­آید درتمامی پروژه ها مدیران اکثر زمان خودرا صرف برقراری ارتباط با انواع ذینفعان درگیر در پروژه اعم ازداخلی و خارجی حقیقی و حقوقی می کنند لذا ارتباطات مدیریت شده می تواند نقش بسزایی در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روش‌ها و قوانین کار در دوره‌ی همه گیری ویروس کووید-19(مقاله مروری)

عاطفه جعفری

دوره 1، شماره 10 ، اسفند 1398، صفحه 92-108

چکیده
  از جمله عوامل اثرگذار بر روند توسعه و پیشرفت انسان در طول تاریخ، همه گیری بیماری ها بوده که از  نرخ تولد و مرگ تا شاخص های رشد صنعتی را دستخوش تغییر قرار داده اند. ویروس کووید-19 در زمان حاضر این اثر منفی را گذارده و به عنوان همه­گیری قرن بیست و یکم شناخته می­شود که تاثیر آن بر همه­ی جنبه های زندگی بشریت مشهود است؛ اثر آن بر حوزه ...  بیشتر