| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور تهران شمال، ایران

چکیده

از جمله عوامل اثرگذار بر روند توسعه و پیشرفت انسان در طول تاریخ، همه گیری بیماری ها بوده که از  نرخ تولد و مرگ تا شاخص های رشد صنعتی را دستخوش تغییر قرار داده اند. ویروس کووید-19 در زمان حاضر این اثر منفی را گذارده و به عنوان همه­گیری قرن بیست و یکم شناخته می­شود که تاثیر آن بر همه­ی جنبه های زندگی بشریت مشهود است؛ اثر آن بر حوزه عمران و نفت وگاز از میزان فروش تا تولید نیز برکسی پوشیده نیست و از آنجایی که کشور ما درآمد عمده ی خود را از این راه­ها و به خصوص بخش نفت کسب میکند، لازم است تا هرچه سریع تر با رعایت فاصله­ی اجتماعی کارکنان این بخشها را به کار بازگرداند. دراین مقاله سعی می­شود تا اصول و دستورالعمل­های ابلاغی به هردوی این بخشها مرور شده و اهمیت اجرای آنها با توجه به ماهیت ویروس و روش­های انتقال آن به کارفرمایان گرامی گوشزد گردد. پیمانکاران محترم کارگاه­های ساختمانی و طرح­های توسعه نفت موظند اصول در دسترس را در بخش مختلف از جمله ادارات، کارگاه و سایت، محل اقامت و اسکان کارکنان و حتی سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان غیربومی اجرا کرده و از کوتاهی نسبت به آنها خودداری کنند؛ چرا که ابتلای قطعی و یا حتی موارد مشکوک می­تواند سبب فلج شدن این بخشها شود و کشور را متحمل هزینه ی زیادی برای قرنطینه بیماران، گندزدایی محیط و کاهش تولید کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

labor laws during Covid-19 epidemic

نویسنده [English]

  • Arefeh jafari

Undergraduate student at Payame Noor University of North Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the most impressive factors on man's development during his life is disease  pandemic. It has changed birth rates, death tolls and also have  affected industrial development. Covid-19 (known as 21th century pandemic)  which affects  on every human life aspects had significant impact on oil and gas market and also construction industry. These profitable markets are important income sources to our country and it explains  matter  of  reopening these sections after quarantine, to bring back the workers into works while they have learned how to maintain social distance.                                                                                                             
In this paper, it has explained the protocols and rules help employers continue working without virus concern. Employers in construction section and oil development plans are responsible to set safe situation  in each part of  the work such as offices in order to keep employee healthy; Ignoring these principles lead employee to be infected and even suspected cases  may causes harsh effects and endanger other employee and even project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epidemic
  • Corona
  • Covid-19
  • Social distancing
  • Disinfection
  • Quarantine
  • Working principles