بررسی بتن سبک ، جایگاه وکاربردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد،، دانشگاه پیام نور، واحد تهران شمال ، تهران ، ایران

چکیده

بتن به عنوان یکی از پرکاربردترین مصالح نقش حائز اهمیتی در پروژه های عمرانی دارد . نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن و ضرورت استفاده از روش ها و مصالح جدید به منظور افزایش سرعت ساخت ، سبک سازی ، افزایش عمر مفید و نیز مقاوم نمودن ساختمان در برابر زلزله را بیش از پیش مطرح کرده است به گونه ای که  استفاده از بتن سبک با در نظر گرفتن مولفه های مهم پروژه های عمرانی رو به گسترش است. اما متاسفانه به دلایل متعدد مانند ناآشنا بودن بخش عمده ای از کارفرما و پیمانکاران ساختمانی  ، عدم توجه به دانش و مصالح روز در بخش های عمده ای از صنعت ساختمان و .... استفاده از این نوع بتن علی الخصوص بتن سبک سازه ای در کشورمان گسترش نیافته که نیاز به ایجاد فرهنگ و بستر مناسب برای وقوع این امر دارد . در این مقاله ضمن بررسی انواع بتن سبک سازه ای و غیر سازه ای  به جایگاه و  کاربردهای آن پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of lightweight concrete, location and applications

نویسنده [English]

  • Sadegh Hajati
Master student, Payame Noor University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Concrete as one of the most widely used materials has an important role in construction projects. The growing need of society for buildings and housing and the need to use new methods and materials to increase the speed of construction, lightening, increase the useful life and earthquake resistance of the building has been raised more than ever. The use of lightweight concrete is expanding considering the important components of construction projects. In this article, while examining the types of light structural and non-structural concrete, its position and applications are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lightweight concrete
  • structural lightweight concrete
  • design criteria
  • granulation