| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

چکیده

تفکر سیستمی به جای رویکرد تقلیل گرایی ، یک نگرش کل نگر ارائه می دهد. طیف گسترده‌ای از متون مرتبط با تفکر سیستمی که در رشته‌های مختلف یافت می‌شوند، اختلاف زیادی در مورد تعاریف و درک تفکر سیستمی ایجاد می‌کنند. با وجود ابهامات فعلی تعاریف تفکر سیستمی، فلسفه زیربنایی آن تاریخچه طولانی دارد. هدف این مقاله روشن کردن این است که تفکر سیستمی در عصر مدرن چیست و چرا به روش‌های مختلف تعریف شده‌است. تعدادی تفسیر از تفکر سیستم‌ها را با هدف روشن کردن این که آن چیست و چرا به طور متفاوت درک می‌شود، مشخص می‌کند. تفکر سیستم‌ها به طور گسترده در کنترل پیچیدگی پیش روی جهان در دهه‌های آینده حیاتی است. طیف وسیعی از نظرات در مورد اینکه تفکر سیستم واقعا چیست و چگونه می توان مزایای آن را در عمل مهندسی تحقق بخشید ، وجود دارد. در واقع ، مفهوم آنچه "یک سیستم" را تشکیل می دهد گسترده و متغیر است. هدف جمع آوری چشم اندازهای متنوع تفکر سیستمی مفید در مهندسی و ارائه مجموعه ای از مفاهیم اصلی است که در طراحی و بهره برداری موفقیت آمیز از سیستم های مهندسی مفید هستند. این تحقیق جهت های جدیدی را در مدیریت پروژه و تئوری و عمل تفکر سیستم بررسی می کند.   
در تفکر سیستمی، صرفاٌ به اجزاء و جزئیات یک سیستم نگاه نمی‌شود بلکه چگونگی تعامل بین اجزاء و نیز برهم‌کنش اجزاء و محیط بررسی می‌شود..موانع و عواملی سبب می‌شود انسان‌ها از تفکر سیستمی دور شوند. تفکر سیستمی تفکری کل‌نگر است در حالی که تکیه صرف بر جزء‌نگری، امکان فهم الگوهای حاکم بر پدیده و سیستم را از بین می‌برد. ضمن تشریح مؤلفه‌های تفکر سیستمی، به بررسی مهم‌ترین "موانع" آن پرداخته شده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understand systemic thinking

نویسنده [English]

  • Alireza Helali

M.S. Construction Management, Payam Noor University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Systems thinking offers a holistic approach rather than a reductionist approach, the broad range of the ST-related literature found in various disciplines, generates a great deal of disagreement about definitions and understanding of systems thinking. Despite the current ambiguities of ST definitions, its underlying philosophy has a long history. This paper aims to clarify what ST is in the modern day and why it is defined in so many different ways. It identifies a number of interpretations of systems thinking with the purpose of clarifying what it is and why it is variously understood. Systems thinking is widely believed to be critical in handling the complexity facing the world in the coming decades. There is a wide range of opinion as to what systems thinking really is, and how its benefits can be realized in engineering practice. In fact, the concept of what constitutes a „system‟ is wide and variable. The purpose of the paper is to draw together diverse perspectives of systems thinking useful in engineering, and to present a set of core concepts that are useful in the successful design and operation of engineered systems. This research examines new directions in project management and systems thinking theory and practice. In systems thinking, not only the components and details of a system are looked at, but also how the interaction between components and the interaction of components and the environment are examined. Obstacles and factors cause people to move away from system thinking. Systemic thinking is clichéd thinking, while relying solely on details eliminates the possibility of understanding the patterns that govern the phenomenon and the system. While describing the components of systems thinking, its most important "obstacles" are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systems thinking
  • Engineered systems
  • what is systems thinking
  • Systems approach
  • System barriers