| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی ‌‌واحد سپیدان، فارس، ‌ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی گرایش طراحی شهری، دانشکده مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء، فارس، ایران

چکیده

مطالعه و تحقیق روزافزون در مورد مواد تشکیل دهنده سازه‌های بتنی، باعث دستیابی به مصالحی شده، که استفاده از آن‌ها به نوبه خود توانسته است، اثرات شگرفی در تولید بتن بگذارد. بتن بدون تردید مهم‌ترین مصالح ساختمانی است، که تولید و مصرف آن روز به روز افزایش می‌یابد و تقریباً در همه سازه‌ها از آن استفاده می‌شود. عملکرد سیمان به عنوان یکی از اجزای اصلی فرآورده بتن همواره مورد توجه بوده است و با توسعه روز افزون صنعت سیمان ایران از نظر کمیت در زمینه تولید انواع سیمان، کنترل کیفیت سیمان با بررسی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی بسیار مهم است. در تحقیق انجام گرفته سعی گردید تا عوامل موثر در مقاومت سیمان هیدراته مورد استفاده در بتن سازه‌های شهر شیراز مورد بررسی قرار گیرد و نتایج بررسی حاکی از کاهش مقاومت بتن بر اثر افزایش نسبت آب به سیمان و همچنین C3S و C2S دو ترکیب اصلی مسبب مقاومت سیمان هیدراته شده هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Water to Cement Ratio on The Strength of Hydrated Cement in Concrete Structures (Case study of Shiraz)

نویسندگان [English]

 • Roozbeh Aghamajidi 1
 • Rahim Hajibagheri 2

1 Assistant Professor, Faculty Of Engineering, Islamic Azad University, Sepidan Unit, Fars, Iran

2 Master of Urban Engineering, Urban Design, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Beiza Branch, Fars, Iran

چکیده [English]

Increasing study and research on the components of concrete structures has led to the availability of materials, the use of which in turn has been able to have a tremendous impact on concrete production. Concrete is undoubtedly the most important building material, the production and consumption of which is increasing day by day and it is used in almost all structures. The performance of cement as one of the main components of concrete products has always been considered and with the increasing development of Iran's cement industry in terms of quantity in the production of cement, cement quality control by examining physical and chemical properties is very important. In this study, we tried to investigate the factors affecting the strength of hydrated cement used in concrete structures in Shiraz and the results indicate a decrease in concrete strength due to increasing the ratio of water to cement and also C3S and C2S are the two main compounds causing cement strength are hydrated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Compressive strength
 • Hydrated cement
 • Concrete structures
 • Water to cement ratio
 1. ASTM (1959). The Effect Of Water-Reducing Additives And Concrete Setting Control United States . American Society For Testing And Materials.
 2. ASTM C114 (1959). Test Methods For Chemical Analysis Of Hydraulic Cement . American Society For Testing And Materials. United States.
 3. ASTM C31 (1959). Methods Of Treating Concrete Samples United States. American Society For Testing And Materials.
 4. ASTM C39 (1959). Determine The Compressive Strength Of Cylindrical Concrete Samples. American Society For Testing And Materials. United States.
 5. ASTM (1962) Chemical Admixtures For Concrete. American Society For Testing And Materials. United States.
 6. Tadayon, Mohsen, Parsa Mohajeri And Mohammad Reza Shabanian, (2012). The Relationship Between The Process Of Achieving Strength Of Concrete With Different Cements In Iran, The First National Conference Of Concrete Industry, Kerman, International Center For Advanced Science And Technology And Environmental Sciences. (in persian)
 7. Ramezanianpour, Ali Akbar, (2016). Special Concretes For Special Conditions, Tehran, Amir Kabir University Of Technology. (in persian)
 8. Ramezanianpour, Ali Akbar And Arabi, Negin, (2016). Concrete Technology, Tehran: Author Of Knowledge. (in persian)
 9. Family, Hormoz, Shah Nazari Mohammad Reza, (2015). Introduction To Concrete, Tehran: Ein Al-Qadha, Iran University Of Science And Technology. (in persian)