| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران و معماری دانشگاه فنی و حرفه ای ، تهران

2 مربی گروه فیزیک ، دانشگاه فنی وحرفه ای ، تهران

چکیده

ضرورت فهم اثر گذاری فشار زمین در سازه های مدفون، به خصوص برای لوله های مدفون، تونل ها و شافت ها در زمان طراحی، غیر قابل انکار و ضروری است.در این نوشتار نتایج بررسی های آزمایشگاهی برای اندازه گیری فشار بر روی لوله های سخت با استفاده از فن آوری حسگرهای تاکتیل بررسی شده است. در این مطالعه تاثیر فشار پیوسته در اطراف لوله ها با استفاده از ورق های انعطاف پذیر اندازه گیرشده است. همزمان با افزایش فشار تغییر شکل در بخش های مختلف لوله بررسی شده است . لوله مدفون در مواد دانه ای با خواص مهندسی کنترل شده در جعبه ای نصب شده و در معرض بار نواری سطحی قرار گرفته است.در این راستا از لایه ژئوگرید به عنوان ماده تقویت کننده استفاده شده و اثر فشار سطحی در لوله های مدفون در دو حالت تقویت شده و غیر مسلح بررسی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of physical deformations of reinforced buried pipes under axial loading

نویسندگان [English]

  • Hoseinali Bagi 1
  • Jalal Borhani 2

1 Civil department, Technical and Vocational University of Tehran

2 Department of Department of Physics, Technical and Vocational University, Tehran, Iran

چکیده [English]

An understanding of of Pressure acting on underground pipes, especially for buried pipes, tunnels and shafts, is often practical and necessary during design . The physical model involves a buried pipe installed in granular soil subjected to strip surface loading. The consequence of introducing a geogrid reinforcement layer above the pipe on the distribution of contact pressure is also survived.The results of laboratory investigations to measure the pressure on pipes have been investigated using tactile sensor technology. This method allows a continuous pressure profile to be measured around the pipes using flexible sheets. Geogrids or flexible sheets are used as reinforcement to improve the strength of soil or other materials. The numerical analysis is first validated using the experimental results and then used to investigate the comprehensive behavior soil -

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pipe buried"
  • Geogerid"
  • "
  • Axsial loading"