| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
بررسی راهکارهای مناسب جهت هوشمند سازی ساختمان های تجاری با به کارگیری اینترنت اشیا (IOT)

محمد امین میرباقری؛ حسن جوانشیر؛ مجید صافحیان

دوره 4، شماره 9 ، آذر 1401، صفحه 11-28

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.366965.1163

چکیده
  امروزه در مراکز تجاری ترکیب حسگرها و محرک‌های، ساختمان‌های هوشمند، به مالکان اجازه می‌دهد تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند، امنیت را افزایش دهند، اطلاعاتی در مورد محیط کار خود به کاربران بدهند و مستقیماً با استفاده از اینترنت روی ساختمان عمل کنند. ساختمان های هوشمند از حسگرهای اینترنت اشیا برای نظارت بر پارامترهای محیطی داخل ساختمان، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل تغییر شکل های فیزیکی لوله های مدفون تقویت شده در اثر بارهای محوری

حسینعلی بگی؛ جلال برهانی

دوره 4، شماره 9 ، آذر 1401، صفحه 29-37

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.381999.1172

چکیده
  ضرورت فهم اثر گذاری فشار زمین در سازه های مدفون، به خصوص برای لوله های مدفون، تونل ها و شافت ها در زمان طراحی، غیر قابل انکار و ضروری است.در این نوشتار نتایج بررسی های آزمایشگاهی برای اندازه گیری فشار بر روی لوله های سخت با استفاده از فن آوری حسگرهای تاکتیل بررسی شده است. در این مطالعه تاثیر فشار پیوسته در اطراف لوله ها با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر مدلسازی شمع های فوندانسیون پل ها در منحنی شکنندگی لرزه ای در ازای زلزله های دور و نزدیک

سپهر صالحی؛ پنام زرفام؛ کمیل کریمی مریدانی

دوره 4، شماره 9 ، آذر 1401، صفحه 38-52

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.381102.1178

چکیده
  ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل ها امری ضروری است. به این منظور لازم است میزان خرابی سازه ی پل ناشی از زلزله تعیین گردد. یک ابزار مناسب جهت تخمین حد خرابی پل، منحنی های شکنندگی بوده که برای تهیه این منحنی ها، پاسخ های لرزه ای حاصل از تحلیل پلها، مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای یک مدل پل سه دهانه بتنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
Investigating the impact of the vortex breaker on the hydraulics of the flow (empirical hydraulic coefficient ) passing over the morning glory spillway

روزبه اقامجیدی

دوره 4، شماره 9 ، آذر 1401، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.391020.1186

چکیده
  In recent decades, many dams have been built. Due to the high need for water and the increasing soil erosion in different areas, the need to build a dam is quite obvious. In 1900, the number of large dams did not exceed 50. However, between 1950 and 1986, the number of large dams (more than 15 meters high) was more than 39,000. Since the 70s, the construction of dams has been developing more and more. This expansion has been more visible in the Asian, Central and South American regions. According to the construction purpose, each dam structure must be able to pass the volume of excess water caused ...  بیشتر