| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حمل‌ونقل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران- حمل و نقل، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران,، ایران

3 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده

چکیده:
سالانه حوادث جانی و مالی زیادی در ایران به دلیل رخ دادن تصادفات رانندگی به وقوع می پیوندد، به همین دلیل نیاز به برنامه های راهبردهای و پیشگیری موثر می باشد. این مقاله به بررسی شاخص های ایمنی ترافیک برون شهری در ایران و مقایسه آن با کشورهای آسیایی می پردازد. در این مقاله، مفاهیم کلیدی ایمنی ترافیک برون شهری شامل سرعت، استفاده از کمربند ایمنی، سیستم های ترمز و... بررسی می شوند. سپس، شاخص های ایمنی ترافیک برون شهری در ایران و کشورهای آسیایی مورد بررسی قرار می-گیرند. در نهایت، با استناد به داده ها و آمار، تفاوت های ایمنی ترافیک بین ایران و کشورهای آسیایی مورد بررسی قرار می گیرند. در این پژوهش شاخص های ایمنی ترافیک شامل نسبت تعداد کشته ها به طول راه، نسبت تعداد زخمی ها به طول راه و نسبت تعداد زخمی ها به تعداد کشته شده ها بررسی شده است. با بررسی این شاخص ها در ایران و کشورهای پیشرفته و ثروتمند آسیا، پیشنهاد می شود با افزایش ایمنی خودرو، افزایش طول راه ها، اعمال قوانین سخت گیرانه تر و... در بهبود شاخص ایمنی ترافیک گام برداشته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Iran's suburban traffic safety index compared to Asian countries

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammadreza Faghihzade Firuzabadi 1
  • Reza Amin 2
  • Ali Khodaii 3

1 M.Sc. student in transportation, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 M.Sc. graduate, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran, Iran

3 Full professor, Department of Civil & Environment, AmirKabir University of Technology, Tehran

چکیده [English]

Annually, Iran experiences numerous fatal and financial accidents due to traffic collisions, emphasizing the need for effective strategic plans and prevention measures.This article examines the indicators of suburban traffic safety in Iran and compares them with Asian countries. In this article, key concepts of suburban traffic safety, including speed, seat belt usage, braking systems, etc., are investigated. Then, the indicators of suburban traffic safety in Iran and Asian countries are examined. Finally, based on data and statistics, the differences in traffic safety between Iran and Asian countries are discussed. In this study, traffic safety indicators such as the ratio of fatalities to road length, the ratio of injuries to road length, and the ratio of injuries to fatalities are examined. By examining these indicators in Iran and advanced and wealthy Asian countries, it is suggested that by improving vehicle safety, increasing road length, enforcing stricter laws, etc., steps can be taken to improve traffic safety indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Iran
  • Asia
  • traffic
  • accidents