| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور کرج دانشکده مهندسی عمران

چکیده

تاخیر و کندی در اتمام پروژه های عمرانی باعث ایجاد خسارت و هزینه های زیاد اقتصادی ، اجتماعی و نارضایتی عمومی میگردد لذا تحقیقات گسترده ای در جهت مقابله با آن و یا کاهش تبعات آن صورت گرفته و همچنان در حال گسترش و توسعه میباشد کشور ایران نیز مستثنی از این قاعده نیست و بیش از 50 درصد پروژه های عمرانی دارای تاخیر هستند لذا در این تحقیق سعی شد با روش توصیفی – پیمایشی ضمن مصاحبه با خبرگان و جمع اوری اطلاعات و داده ها از طریق پرسشنامه ها و مرور ادبیات و تحقیقات گذشته با هدف شناسایی تاخیرات مربوط به مثلث کارفرما – مشاور – پیمانکا ر و مدلسازی تاخیرات بوسیله شبکه عصبی مصنوعی ، تجزیه و تحلیل انها به سوالات ذیل در راستای کاهش اثرات و تبعات تاخیرات پاسخ داده شود :
چه عواملی باعث بروز تاخیر در عملکرد پیمانکار میشود؟
چه عواملی باعث بروز تاخیرات در عملکرد مشاور میشود؟
چه عواملی باعث بروز تاخیر در عملکرد کارفرما میشود؟
میزان سهم هر یک از عوامل چقدر است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Delays in Construction Projects Based on Neural Network to Determine the Share of Factors Affecting Delay in Construction Projects in Tehran to one method

نویسنده [English]

  • mohammadhosein haghighat

karaj payamnoor univercity

چکیده [English]

The delay in the completion of development projects will cause damage and high economic, social and public discontent so extensive research has been done to deal with it or reduce its consequences and continue to expand and expand iran is no exception, and more than 50 percent of development projects are delayed so in this research we try to interview with experts and gathering information and data through questionnaires and reviewing the literature and previous researches in order to identify delays associated with the client - counsellor triangle and delay modeling by artificial neural network Their analysis should be answered to the following questions in order to reduce the impacts and consequences of delays:
1. What factors cause a delay in the contractor " s performance?
2 What factors cause delays in the therapist's performance?
3 What factors cause a delay in the employer's performance?
4. How much is the contribution of each of the factors?

کلیدواژه‌ها [English]

  • delays
  • construction projects
  • neural networks