شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب پیمانکاران در قرارداد های EPC با استفاده از روش‌های AHP و تاپسیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیریت ساخت، علائ الدوله سمنانی گرمسار

چکیده

اولین مطالعات برای انتخاب پیمانکاران در قراردادهای EPC به سالهای پیش باز می‌گردد. مطالعات انجام شده حاکی از این است که وجود پیمانکارن در قراردادهای EPC امری مهم و مفید برای پیمانکاران عمومی تلقی می‌شود و باعث کاهش ریسک، هزینه و به طور کلی بهبود اهداف پروژه می‌شود. پیمانکاران عمومی حجم کاری محدودی در رشته‌های تخصصی دارند و نمی‌قابلیتند نیروهای کاری تخصصی را به صورت تمام وقت در اختیار گرفته و بهره‌برداری، نگهداری و کنترل ماشین آلات تخصصی را که هزینه زیادی برای آنها دارد، انجام دهند. به همین دلیل پیمانکاران در قراردادهای EPC که به صورت تخصصی در یک یا چند رشته فعالیت خاص فعالیت می‌کنند قادر خواهند بود تا کارهای تخصصی را با هزینه کمتر و با کیفیت بالاتر انجام دهند. این پژوهش د با استفاده از دو رویکرد کیفی و کمی معیارهای انتخاب پیمانکاران جز را شناسایی و اولویت بندی کرد که این مهم از طریف مصاحبه و روش AHP و تاپسیس انجام شد. نتایج بیانگر این بود که 12 عامل مانند قابلیت اجرایی، مالی و تیم مهندسی مطلوب در انتخاب پیمانکاران در قراردادهای EPC دخیل هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Contractor Selection Criteria in EPC Contracts Using AHP and Topsis Methods

نویسنده [English]

  • feridoon asadi
construction management, asihe university
چکیده [English]

The first studies to choose contractors in EPC contracts are back in the years ahead. Studies have shown that the existence of a contractor in EPC contracts is considered to be important for contractors and reduces risk, cost, and overall improvement of project objectives. General contractors have limited workload in specialized disciplines and it is inefficient to take full-time specialized labor force and carry out the operation, maintenance and control of specialized machinery with a high cost for them. As a result, contractors in EPC contracts that specialize in one or more specific fields of activity will be able to perform specialized work at a lower cost and higher quality. This research, using two qualitative and quantitative approaches, identifies and prioritizes selection criteria for contractors, which was done through interviewing AHP and topsis methodology. The results indicated that 12 factors such as executive, financial and engineering teams are involved in contractor selection in EPC contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contractors
  • EPC contract
  • AHP
  • topsis