| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
تاثیر عوامل خارجی بر مدیریت ریسک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی در استان هرمزگان)

شبنم علی حسنی؛ احمد عدالت پناه

دوره 1، شماره 5 ، مهر 1398، صفحه 11-22

چکیده
  چکیده هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر عوامل خارجی بر مدیریت ریسک در شرکت های عمرانی (مطالعه موردی در استان هرمزگان) می باشد. روشتحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل مهندسان شاغل در پروژه های فعال، متخصصین و افراد صاحب نظر در استان هرمزگان که مجموعا تعداد آنها برابر با 120 نفر می باشند، با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری کلیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مدل هذلولی به عنوان یکی از مدل‌های رفتاری خاک‌های غیر اشباع و اصلاحات صورت گرفته روی این مدل

سمیه سیروس پور؛ منصور پرویزی؛ محسن زاهدآقایی

دوره 1، شماره 5 ، مهر 1398، صفحه 45-57

چکیده
  در این مقاله هدف اصلی اصلاح فرمولاسیون مدل هذلولی بر اساس تحقیقات انجام شده می‌باشد؛ به طوری‌که معایب موجود در مدل رفع شده و مدل با نتایج تجربی انطباق بیشتری داشته باشد. این مدل به عنوان مدل دانکن و چانگ شناخته می‌شود. یک مدل دو پارامتری برای بدست آوردن منحنی تنش-کرنش آزمایش سه محوره است. رابطه هذلولی که بیانگر مشخصه‌های ایده‌آل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی منشاء کارفرمایی ادعاهای پیمانکاران پروژه های ساختمانی بر اساس منابع موجود

محمد محمد پور

دوره 1، شماره 5 ، مهر 1398، صفحه 23-37

چکیده
  پیشرفت جوامع بشری و ازدیاد جمعیت،باعث به وجود آمدن نیاز روز افزون به ایجاد ساختمانها و تاسیسات بزرگ و پیچیده تر گردیده ودرنتیجه لزوم تشکیل تیمها و ساختارهای انجام پروژه(PDS) را ضروری نموده است. ازدیاد طرفهای درگیر در پروژه و تغییرات در تقسیم ریسک بین آنهاو همچنین تضاد منافع و تعارض ایجاد شده بین حقوق ایشان منجر به بروز ادعا (claim) گردیده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مروری بر تبیین عوامل موثر بر موفقیت یا عدم موفقیت قرارداد های عمرانی در پروژه (مهندسی،تدارکات،ساخت) EPC

حسام شوشتریان

دوره 1، شماره 5 ، مهر 1398، صفحه 38-44

چکیده
  EPC براساس یک تعریف کلی شامل سه بخش عمده طراحی و مهندسی (engineering) تامین کالا (procurement) و ساخت (construction) می باشد. در واقع پروسه اداره کردن ، تحویل بموقع ، هزینه پیش بینی شده می باشد. از ویژگی های عمده اجرای پروژه ها به روش EPC کاهش زمان کلی اجرا و افزایش سود پروژه ها بوده است با توجه به این که امروزه بخش عمده سرمایه هر کشور، به خصوص کشورهای درحال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و مقایسه آزمایشگاهی تیر بتن آرمه با و بدون الیاف پلی پروپیلن، مقاوم‌سازی شده با فناوری نوین HPFRCC

محمدرضا اسدی

دوره 1، شماره 5 ، مهر 1398، صفحه 58-70

چکیده
  با توجه به گسترش روز افزون صنعت ساختمان در ابعاد مختلف، استفاده از ایده‌های نو و جدید در کیفیت و نحوه اجرا، انتخاب مصالح و ... از ملزومات این پیشرفت‌ها می‌باشد. لذا براساس نیاز کشور به توسعه روش‌های نوین با استفاده از مصالح توانمند، استفاده از بتن مسلح به الیاف HPFRCC در جهت مقاومسازی، مورد توجه واقع شده است. از آنجایی که HPFRCC یک مصالح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه نیروی ترک‌خوردگی در تیرهای مقاوم سازی شده با HPFRCC نسبت به تیر نمونه مرجع

رمضان علیزاده لاسکی

دوره 1، شماره 5 ، مهر 1398، صفحه 71-80

چکیده
  تشکیل ترکهای ریز چندگانه مشخصه اصلی تامین شکلپذیری مصالح HPFRCC است. در این تحقیق نیروی ترک‌خوردگی در تیرهای مقاوم‌سازی شده با HPFRCC نسبت به تیر مرجع مورد مقایسه قرار گرفت. در این راستا یک تیر مرجع و چهار تیر مقاوم‌سازی شده با یک لایه نازک HPFRCC در قسمت تحتانی تیرها ، تحت آزمایش چهار نقطه‌ای خمش خالص قرار گرفته و در نهایت تاثیر مقاوم‌سازی ...  بیشتر