| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرج

چکیده

EPC براساس یک تعریف کلی شامل سه بخش عمده طراحی و مهندسی (engineering) تامین کالا (procurement) و ساخت (construction) می باشد. در واقع پروسه اداره کردن ، تحویل بموقع ، هزینه پیش بینی شده می باشد. از ویژگی های عمده اجرای پروژه ها به روش EPC کاهش زمان کلی اجرا و افزایش سود پروژه ها بوده است با توجه به این که امروزه بخش عمده سرمایه هر کشور، به خصوص کشورهای درحال توسعه به پروژه های عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه های عمرانی آن محسوب می گردد. موفقیت یک پروژه از بزرگترین و مهمترین اهداف و دغدغه های مدیران و کلیه افراد درگیر در یک پروژه می باشد که به نوعی وحدت بخش تلاش و کوشش تمام اعضای تیم پروژه است . هدف تحقیق بررسی عوامل موفقیت و یا عدم موفقیت در یک پروژه در پروژه های عمرانی به دلیل ماهیت پویا و متغیر صنعت ساخت در مراحل مختلف اجرای پروژه از حساسیت بیشتری برخوردار است لذا با بررسی مزایا و معایب قراردادهای عمرانی و انطباق آن با شرایط پروژه قبل از گزینش آن، اهمیت ویژه ای دارد. تاثیر مسستقیم نوع قرارداد بر میزان موفقیت و یا شکست هر پروژه امری واضح است که با مطالعه و تحقیق مناسب قبل از عقد قرارداد می توان از تاثیر مثبت آن بهره برد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An overview of the factors that influence the success or failure of construction contracts in the EPC (Engineering, Procurement, Construction) project

نویسنده [English]

  • Hesam Shoushtarian

چکیده [English]

The EPC is, by definition, comprised of three major parts: engineering, procurement, and construction. In fact, the process of handling, timely delivery, is the anticipated cost. One of the main features of EPC project implementation has been to reduce overall project execution time and increase project profits, since today most of the capital of any country, especially developing countries, is devoted to its development and infrastructure projects and one of the factors of economic growth and development of any society is the success of its development projects.Success of a project is one of the biggest and most important goals and concerns of executives and everyone involved in a project, which is a unifying effort of all project team members.
Investigating the success or failure factors of a project in construction projects is more sensitive due to the dynamic and changing nature of the construction industry at different stages of project implementation.Therefore, it is important to consider the advantages and disadvantages of civil engineering contracts and their compliance with project conditions before selecting them.
The direct impact of the type of contract on the success or failure of any project is clear which can be used by studying and researching well before the contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Success
  • Failure
  • Construction Contracts
  • Project