| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس عمران، مدیر عامل شرکت طرح گسترش وارنا

چکیده

با توجه به گسترش روز افزون صنعت ساختمان در ابعاد مختلف، استفاده از ایده‌های نو و جدید در کیفیت و نحوه اجرا، انتخاب مصالح و ... از ملزومات این پیشرفت‌ها می‌باشد. لذا براساس نیاز کشور به توسعه روش‌های نوین با استفاده از مصالح توانمند، استفاده از بتن مسلح به الیاف HPFRCC در جهت مقاومسازی، مورد توجه واقع شده است. از آنجایی که HPFRCC یک مصالح نسبتاً جدید است در این تحقیق بنا بر آن است تا تاثیر HPFRCC بر عملکرد سازهای تیرهای بتن مسلح به واسطه تست همزمان نمونه‌های مقاوم‌سازی شده و نمونه‌ی فاقدسازی، همراه با و بدون الیاف پلیپروپیلن با مقایسه بین نتایج حاصل از آزمایش مورد بررسی واقع گردد. در این راستا یک تیر مرجع و چهار تیر مقاوم‌سازی شده با یک لایه نازک HPFRCC در قسمت تحتانی تیرها با همراه با الیاف پلیپروپیلن، تحت آزمایش چهار نقطه‌ای خمش خالص قرار گرفته و تاثیر مقاوم‌سازی بر پارامترهایی نظیر ظرفیت خمشی، شکل‌پذیری، جذب انرژی و ... مورد بررسی و مقایسه واقع می‌گردد.
براساس کارهای آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های مورد نظر، نتایج کمی و کیفی متعدد حاصل شد. از جمله این نتایج می‌توان به قیاس ظرفیت خمشی و شکل‌پذیری نمونه‌ها اشاره نمود. اثر مقاوم‌سازی بر شکل‌پذیری نمونه‌ها به مراتب بیش از ظرفیت خمشی می‌باشد، به گونه‌ای که حداکثر افزایش در ضریب شکل‌پذیری ناشی از مقاوم‌سازی 41 درصد بوده، حال آنکه این عدد در بحث ظرفیت خمشی به 32 درصد محدود می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In vitro evaluation and comparison of reinforced concrete beams with and without polypropylene fibers reinforced with new HPFRCC technology

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Asadi

Civil expert, CEO of Tarh Gostaresh Varna

چکیده [English]

Since HPFRCC is a relatively new material, this study aimed to investigate the impact of HPFRCC on the performance of reinforced concrete beams by simultaneous testing of reinforced and non-reinforced specimens, with and without polypropylene fibers, by comparing the results of the test case. Investigate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strengthening
  • Bending behavior
  • Ductility
  • HPFRCC