| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
بررسی روشهای محاسبه زبری منینگ: مورد یک رودخانه کوچک در جنوب غربی ایران

سید محمد صادق رسولی؛ امیرحسین بازایی؛ روزبه آقامجیدی

دوره 4، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 11-16

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.365058.1162

چکیده
  برآورد ضریب زبری منینگ از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. در مطالعه حاضر مسافت 56 کیلومتری از رودخانه بشار در استان کهگیلویه و بویراحمد مورد مطالعه قرار گرفت. دسترسی انتخاب شده بر اساس ویژگی های مشابه به 12 زیرشاخه تقسیم شد. برای برآورد ضریب منینگ از روش‌های تجربی و شبه تجربی، جداول و روش کوان استفاده شد. نتایج تخمین با منحنی‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدیریت منابع انسانی و اثرات آن در بهره‌وری نیروی انسانی در پروژه‌های ساختمانی

فهیمه محمدپور؛ علی قربانی

دوره 4، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 17-27

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.379096.1167

چکیده
  استراتژی ترین صنعت هر کشور، صنعت ساختمان آن می باشد که همواره مورد توجه حکومت های مختلف بوده است. با این حال همواره قشر ضعیف در آن (کارگر) مورد بی مهری قرار می گیرد و حقوق آن نادیده گرفته می شود. پژوهش های چند سال اخیر نشان می دهد که اگر توجه ویژه به کارگر صورت نپذیرد خلل متعددی به شرایط محیطی پروژه ساختمانی وارد می شود. خلل های جبران ناپذیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهبود پارامترهای روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان در قاب های مهاربندی زیپی و همگرا

علیرضا درودیان همایونی؛ عباس قاسمی

دوره 4، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 28-49

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.381610.1171

چکیده
  روش طراحی مستقیم مبتنی بر تغییرمکان که توسط پریستلی و همکاران معرفی و گسترش داده شده است، یکی از روشهای عملکردی است که قابلیت آن را دارد تا بتواند جانشین روش طراحی براساس نیرو شود. تخمین میرایی هیسترزیس و تغییرمکان تسلیم از جمله پارامترهای کلیدی این روش میباشند که خطا در برآورد آنها منجر به خطای کلی در برآورد برش پایه میشود. در این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
Evaluating the Mechanical Properties of Self-Compacting Concrete with Rubber Additives (Case Study: Shiraz Mind)

علی محمد سازگار؛ روزبه آقامجیدی؛ مهدی رضایی

دوره 4، شماره 7 ، مهر 1401، صفحه 50-58

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.379979.1169

چکیده
  The use of rubber crumb as an additive in the production of concrete has been studied as a means of improving compressive strength while also addressing the environmental impact of non-degradable ingredients. In this research, the effects of adding 5%, 7.5%, and 10% rubber crumb by weight to 2% cement were analyzed. The results showed that the addition of 5% rubber crumb resulted in the highest increase in compressive strength, with a 45% increase at 7 days and 8% increase at 28 days compared to the control concrete. However, the addition of 10% rubber crumb resulted in a decrease in compressive ...  بیشتر