| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مروری بر مدیریت کنترل هزینه در پروژه های ساختمانی به روش 5D BIM

محسن نجاری

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 97-102

چکیده
  مدیریت هزینه های ساخت در پروژه های ساختمانی از جمله مهمترین فاکتور های مدیریتی می باشند. ضعف در این مدیریت می تواند هزینه های زیانباری را متوجه پروژه و کارفرمایان آن کند. در تکنولوژی 5D BIM با ترکیب اطلاعات هزینه ای پروژه با مدل سه بعدی ارائه شده بر اساس BIM (Building Information Modelling) می توان به ارزیابی موثر و دقیق تری در مورد هزینه های پروژه در طول ...  بیشتر

به کار گیری شیوه مدیریتی چابک در پروژه های ساختمانی

محسن نجاری

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، ، صفحه 42-50

چکیده
  امروزه پروژه های ساختمانی عموما با تاخیرات و نیز هزینه های مالی پیش بینی نشده ای به اتمام می رسند. علت این مشکلات را می توان به طور معمول متوجه پیچیدگی های پروژه و غیر قابل انکار بودن اعمال تغییرات در طول چرخه پروژه دانست. از طرفی با معرفی روش های مدیریت نوینی چون روش مدیریت چابک و تغییر روند مدیریت پروژه از روش های سلسله مراتبی سنتی ...  بیشتر