| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مهندسی عمران-راه و ترابری
عوامل مؤثر بر افزایش تعداد مسافر در حمل ونقل ریلی

حدیث رمضان نژاد کوتنائی؛ رضا امین؛ علی خدائی

دوره 5، شماره 11 ، بهمن 1402، ، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.431302.1240

چکیده
  سیستم حمل‌و‌نقل مهم‌ترین عامل در توسعه کشور است. باید توجه داشت که فعالیت‌های حمل‌و‌نقلی، به صورت اساسی و زیربنایی است و سبب رشد اقتصادی در کشور می‌شود. حمل‌ونقل ریلی یکی از شیوه‌های قدیمی جابه‌جایی مسافر و کالا است و از محبوبیت بالایی برخوردار است. از دلایل محبوبیت آن کاهش آلودگی هوا، توسعه پایدار، کاهش هزینه، امنیت بالا و.... ...  بیشتر