| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی‌ و مدیریت ساخت ، مرکز بین‌الملل ارمنستان دانشگاه پیام نور

چکیده

براساس جدیدترین سرشماری مصدومیت های حرفه ای، از تلفات محل کار به طور کل، بیش از یک چهارم در صنعت ساخت و ساز اتفاق میافتد. پهپادها،سنسور‌های هوشمند،واقعیت مجازی ودستگاه‌های پوشیدنیاز فناوری هایی‌ هستند که برای ایمن سازی کار‌های در حال اجرا در پروژه‌های ساخت و ساز استفاده می شود. صدمات کمتر در سایت بیانگر این موضوع می‌باشد که کارکنان میتوانند وقت بیشتری را صرف کار کردن و بهبود بهره وری کنند. امید است کهدر ویرایش‌های جدید مبحث ۱۲ مقررات ملی‌ ساختمان، شاید بتوان چندی از موارد استفاده از فناوریهای جدید را اضافه کرد، تا عملیات ایمن سازی سایت کار، بهتر و دقیقتر انجام شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Use of drones, smart sensors and virtual reality technology for safety and protection at work during execution

نویسنده [English]

  • Sewak Tahmassian

Master student of Engineering and Construction Management, International Center of Armenia Payame Noor University

چکیده [English]

According to the latest occupational injury census, more than a quarter of workplace casualties occur in the construction industry as a whole. UAVs, smart sensors, virtual reality and wearable devices are technologies used to secure work in progress in construction projects. Less damage to the site indicates that employees can spend more time working and improving productivity. It is hoped that in the new editions of Article 12 of the National Building Code, it may be possible to add a few instances of the use of new technologies to better and more accurately secure the work site.

کلیدواژه‌ها [English]

  • UAV
  • intelligent sensor
  • virtual reality
  • construction projects