رویکردهای نوین مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی مدیریت پروژه دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

چکیده

مدیریت پروژه یک نظام سازمان‌یافته و مدیریت منابع می‌باشد به نحوی که پروژه با یک چشم‌انداز مشخص، کیفیت مشخص، زمان مشخص و قیمت تمام شده مشخص به اتمام برسد. مدیریت پروژه فرآیندی است که باید طی آن پروژه در دوره حیات خویش از آسانترین و با صرفه‌ترین راه به نتیجه مطلوب دست یابد. اندازه‌گیری عملکرد تیم پروژه و تعیین میزان پیشرفت پروژه و مقایسه با برنامه اولیه همواره از دغدغه‌های مدیران پروژه بوده و خواهد بود و شاید بتوان به صراحت گفت که کنترل عملکرد پروژه با شیوه مدیریت ارزش کسب شده، کارآمدترین و معمول‌ترین روش کنترل عملکرد پروژه‌ها می‌باشد که از اواسط قرن بیستم شروع شد و به تدریح رواج یافت. هدف این پژوهش بررسی رویکردهای نوین عرصه مدیریت ارزش کسب شده با مرور ادبیات این حیطه می‌باشد. در اکثر پژوهش‌های نوین صورت گرفته پیرامون موضوع مدیریت ارزش کسب شده به ناکافی بودن آن در بدست آوردن اهداف مورد نظر مدیران پروژه اشاره شده است. بنابراین در سال‌های اخیر بسیاری از محققان سعی در بهبود روش مدیریت ارزش کسب شده از طریق تلفیق آن با سایر روش‌ها نموده‌اند. در مدیریت پروژه‌های ساختمانی، مدیریت ارزش کسب شده به عنوان ابزاری مناسب در نظر گرفته شده است و از این رو در صنایع مختلف ساختمانی اجرا شده است. مدیریت ارزش کسب شده بر این باور استوار است که ارزش پـروژه را افزایش می‌دهـد. با در نظر گرفتن فضای پویایی که شرکت‌های ساختمانی باید در آن فعالیت کنند، به ویژه در محیط‌های تلاطم که نتیجه مستقیم رکود اقتصادی جهانی اخیر است لزوم پرداختن به پتانسیل اجرایی مدیریت ارزش کسب شده در صنایع ساختمانی بسیار مهم است. تفاوت رویکردهای پیش‌بینی مدیریت ارزش کسب شده سنتی با رویکردهای نوین مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه می‌تواند راهگشای برون رفت از مشکلات و نواقص این عرصه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New approaches to Earned value management in Project management

نویسنده [English]

  • Sadegh Ghorbani
B.Sc. student, Project Management Engineering, Payame Noor University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Project management is an organized system and resource management so that the project is completed with a specific vision, specific quality, specific time and specific cost. Project management is the process by which a project must achieve the desired result in the easiest and most cost-effective way during its life cycle. Measuring the performance of the project team and determining the progress of the project and comparing it with the initial plan has always been and will be the concern of project managers and it can be said that project performance control with value management is the most efficient and common way to control project performance It started in the middle of the twentieth century and gradually spread. The purpose of this study is to investigate new approaches in the field of value management gained by reviewing the literature in this field. In most recent researches on the subject of value management, it has been pointed out that it is insufficient to achieve the goals of project managers. Therefore, in recent years, many researchers have tried to improve the method of managing the value gained by combining it with other methods. In construction project management, the management of acquired value is considered as a suitable tool and therefore has been implemented in various construction industries. Acquired value management is based on the belief that it increases the value of the project. Given the dynamic environment in which construction companies must operate, especially in turbulent environments that are a direct result of the recent global recession, it is important to address the executive potential of value management in the construction industry. The difference between traditional value management forecasting approaches and new value management approaches in project management can be a way out of problems and shortcomings in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Project Management Processes
  • Earned Value Management
  • Construction projects
  • Forecasting
  • Project Progress Evaluation