| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
مدیریت هزینه و روش های تامین مالی

حسن سحرخیز

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، صفحه 11-19

چکیده
  یکی از مسایل بسیار مهم در مدیریت پروژه های عمرانی مدیریت و تامین هزینه های پروژه می باشد. پروژه های عمرانی می بایست با مدیریت صحیح هزینه مطابق با بودجه مصوب و زمان بندی شده به اتمام برسند، بدیهی است که استفاده ازالگوی صحیحی برای مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی جزء خواسته ها و نیازهای اساسی مدیران پروژه می باشد. هر تغییری در هر یک از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت پروژه در بین مدیران عمرانی استان بوشهر

روح الله باقری

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، صفحه 20-30

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین مدیریت زمان و مدیریت پروژه در بین مدیران عمرانی استان بوشهر می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران عمرانی استان بوشهر می‌باشد که در بین آنها تعداد 40 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه مدیریت زمان (کرمی) و پرسشنامه مدیریت پروژه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رویکردهای نوین مدیریت ارزش کسب شده در مدیریت پروژه

صادق قربانی

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، صفحه 31-41

چکیده
  مدیریت پروژه یک نظام سازمان‌یافته و مدیریت منابع می‌باشد به نحوی که پروژه با یک چشم‌انداز مشخص، کیفیت مشخص، زمان مشخص و قیمت تمام شده مشخص به اتمام برسد. مدیریت پروژه فرآیندی است که باید طی آن پروژه در دوره حیات خویش از آسانترین و با صرفه‌ترین راه به نتیجه مطلوب دست یابد. اندازه‌گیری عملکرد تیم پروژه و تعیین میزان پیشرفت پروژه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
به کار گیری شیوه مدیریتی چابک در پروژه های ساختمانی

محسن نجاری

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، صفحه 42-50

چکیده
  امروزه پروژه های ساختمانی عموما با تاخیرات و نیز هزینه های مالی پیش بینی نشده ای به اتمام می رسند. علت این مشکلات را می توان به طور معمول متوجه پیچیدگی های پروژه و غیر قابل انکار بودن اعمال تغییرات در طول چرخه پروژه دانست. از طرفی با معرفی روش های مدیریت نوینی چون روش مدیریت چابک و تغییر روند مدیریت پروژه از روش های سلسله مراتبی سنتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مبانی مسئولیت های مهندس ناظر

طیبه ریحانی

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، صفحه 51-68

چکیده
  با توجه به اینکه مسئله ی  مسئولیت در هر حرفه ای از اهمیت بسیاری برخوردار است پس هدف مقاله ی حاضر بررسی مسئولیت مهندس ناظر در پرژوه های عمرانی و اصول نظارت بر اجرای ساختمان ها را توجیه میکند با بررسی وظایف قراردادی و قانونی مسئولی مهندس ناظر این نتیجه بدست آمد که مسئولت مدنی مهندس ناظر با تئوری تقصیر نیز قابل توجیه نیست به این دلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بیمه و مالیات و ضرورت آن

حسن سحرخیز

دوره 2، شماره 11 ، بهمن 1399، صفحه 69-79

چکیده
  قرن بیستم را می توان قرن بزرگترین پیشرفت‌های فناوری بشر دانست.  اگرچه کسب علم و دانش از اوایل قرن آغاز شده بود اما انفجار فناوری­های مختلف در نیمه دوم قرن بیستم به خصوص در سه دهه آخر آن اتفاق افتاده است. بخش­های مختلف توسعه در هر کشور همواره مخاطراتی را به همراه دارد که می تواند منجر به زیان­های اقتصادی گسترده ای گردد. لذا بیمه ...  بیشتر