| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس دیوان محاسبات کشور، تهران،ایران

چکیده

قرن بیستم را می توان قرن بزرگترین پیشرفت‌های فناوری بشر دانست.  اگرچه کسب علم و دانش از اوایل قرن آغاز شده بود اما انفجار فناوری­های مختلف در نیمه دوم قرن بیستم به خصوص در سه دهه آخر آن اتفاق افتاده است. بخش­های مختلف توسعه در هر کشور همواره مخاطراتی را به همراه دارد که می تواند منجر به زیان­های اقتصادی گسترده ای گردد. لذا بیمه را می توان یکی از مهم­ترین و اساسی­ترین ابزارهای توسعه­ی اقتصادی دانست. پروژه­های مهندسی نیز بخش عمده ای از فعالیت­های اقتصادی و صنعتی یک کشور را تشکیل می­دهند. به همین جهت استفاده از بیمه در این صنعت نقشی ضروری ایفا می کند.بیمه مهندسی نوعی از بیمه است که دامنه­ی گسترده­ای از خطراتی که مشاغل مهندسی را تهدید میکند، تحت پوشش خود قرار می­دهد. این بیمه، بیمه­ی جامعی است که در برابر تمامی خطرات از هزینه های پروژه، ماشین آلات و تجهیزات، چه در هنگام استراحت و چه در حین کار محافظت می­کند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Insurance and Taxes and its necessity

نویسنده [English]

  • Hassan Saharkhiz

Expert of the Court of Audit, Tehran, Iran

چکیده [English]

The twentieth century can be considered the century of the greatest advances in human technology. Although the acquisition of science and knowledge began at the beginning of the century, the explosion of various technologies occurred in the second half of the twentieth century, especially in the last three decades. Different sectors of development in each country always carry risks that can lead to widespread economic losses. Therefore, insurance can be considered as one of the most important and basic tools of economic development. Engineering projects are also a major part of a country's economic and industrial activities. Therefore, the use of insurance in this industry plays an essential role. Engineering insurance is a type of insurance that covers a wide range of risks that threaten engineering businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Insurance
  • engineering insurance
  • compensation. Taxes