| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

بطور کلی شروع یک پروژه ساختمانی و صنعتی در مقیاس بزرگ نیازمند تهیه و تامین پیش نیازهای متعددی در سطوحمدیریت کلان و کارگاهی می باشد. در سطوح کارگاهی این پیشنیازها در قالب بسته کاری بنام تجهیز کارگاه، از زمان پیشنهاد قیمت و انعقاد قرارداد، پیش بینی گردیده و از تحویل زمین وارد فاز اجرایی می گردد. این بسته کاری تا پایان تحویل موقت و گاهاً تحویل قطعی (دوره تضمین) پروژه را پشتیبانی می نمایدکه بر اساس نیازها، ساختار، ماهیت و اهداف هر پروژه بصورت مستقل تعریف می گردد. در فاز اجرایی هدایت و پشتیبانی پروژه از طریق سیستم تعریف شده در تجهیز کارگاه انجام می پذیرد. بدیهی است که هر گونه اشتباه ،کوتاهی و نقصان در پیش بینی های انجام یافته جهت این فاز و عدم تطابق با الزامات و نیاز های پروژه، باعث تحمیل عقب ماندگی در زمانبندی ، هزینه مضاعف تغییرات و تحمیل فشار بر نیروی انسانی پروژه و ... خواهد گردید.

این تحقیق بر آن است تا با تکیه بر تجارب حاصل از پروژه های اجرا شده و مطالعات انجام یافته قبلی شیوه مدون جهت فاز تجهیز کارگاه قراردادهای EPC و پروژه های صنعتی بیان نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effective items in site mobilization for EPC contracts and industrial projects

نویسندگان [English]

  • Hooman Shokravi 1
  • Behnam Taghavi 2

1 Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz, Iran

2 PhD. Student, Mining Engineering dep. Urmia University, Urmia. Iran

چکیده [English]

In general, the start of a large-scale construction and industrial project requires the preparation and supply of several prerequisites at the management and plant in the higher levels. At the plant levels, these prerequisites are anticipated in the form of a work package called site mobilization, from the time of price proposal and contract conclusion, and it enters the implementation phase after the kick of meeting. This work package supports the project until the end of the provisional acceptance and sometimes the final acceptance (guarantee period) which is defined based on the needs, structure, nature and goals of each project. In the implementation phase, project management and support has been done through the system which has been defined in the site mobilization. It is obvious that any mistakes, lack of predictions, non-compliance with the requirements and needs of the project will cause a delay in the schedule, the cost of changes will increase and human resources will be under the pressure and etc.

This research is based on the experience gained from implemented projects and previous studies to state the standardized method for the site mobilization phase of EPC contracts and industrial projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site mobilization
  • EPC contracts
  • Site mobilization location
  • Site mobilization buildings
  • EPC projects