| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
فشرده‌سازی برنامه زمان‏بندی با انتخاب فعالیت‏های بهینه از لحاظ هزینه، زمان، کیفیت و ریسک با استفاده از روش تاپسیس

علی قربانی؛ امیر قیاسی

دوره 4، شماره 8 ، آبان 1401، صفحه 11-29

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.376378.1164

چکیده
  این تحقیق با هدف ارائه مدلی جهت فشرده‏سازی برنامه زمان‏بندی با انتخاب فعالیت‏های بهینه از لحاظ هزینه، زمان، کیفیت و ریسک با استفاده از روش تاپسیس صورت گرفته است. پژوهش ﺣﺎﺿﺮ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ تکنیک‏های مدیریت پروژه و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی تکنیک‏های مهندسی در بهبود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی مدیریت ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در پروژه های عمرانی(مطالعه موردی:پروژه ساخت مرکز خرید)

شهاب رضوانی وند فدایی

دوره 4، شماره 8 ، آبان 1401، صفحه 30-36

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.378635.1166

چکیده
  • با بررسی شرایط پروژه های عمرانی و هزینه های مربوط به حوادث ایمنی و بهداشت شغلی مشخص می شود که مخاطرات شغلی و مدیریت ریسک های ایمنی و بهداشت یکی از مهمترین ماموریت ها و مسؤولیت های نظام مدیریت پروژه می باشد.از این رو این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی در یکی از پروژه های ساخت مرکز خرید در شهر تهران انجام شد. این پژوهش ...  بیشتر

یادداشت فنی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
بررسی آیتم های موثر در تجهیز کارگاه پروژه های صنعتی و EPC

هومن شکروی؛ بهنام تقوی

دوره 4، شماره 8 ، آبان 1401، صفحه 37-47

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.380815.1170

چکیده
  بطور کلی شروع یک پروژه ساختمانی و صنعتی در مقیاس بزرگ نیازمند تهیه و تامین پیش نیازهای متعددی در سطوحمدیریت کلان و کارگاهی می باشد. در سطوح کارگاهی این پیشنیازها در قالب بسته کاری بنام تجهیز کارگاه، از زمان پیشنهاد قیمت و انعقاد قرارداد، پیش بینی گردیده و از تحویل زمین وارد فاز اجرایی می گردد. این بسته کاری تا پایان تحویل موقت و گاهاً ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مهار ترانشه وخاک ریز درحال فرسایش با استفاده از سیستم میخ کوبی (نیلینگ) مطالعه موردی: شهرستان رودسر

رحمان شریفی؛ محمد نیکنامی

دوره 4، شماره 8 ، آبان 1401، صفحه 48-59

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.383038.1176

چکیده
  سیستم نیلینگ تا به حال در محدوده شهرستان رودسر اجرا نشده و نیز به جهت استفاده از روش های نوین دلیل اصلی انتخاب این موضوع جهت طراحی سیستم میخ کوبی(نیلینگ) برای ساخت گاه مناطق کوه پایه ای شهرستان رودسر بوده است. در این پروژه با توجه به مشخصات ژئوتکنیکی به دست آمده توسط شرکت " مهاب قدس "،  در ساخت گاه، نیز با استفاده ازاستانداردروزایالات ...  بیشتر