| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه، گروه مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صائب، ابهر، زنجان، ایران

2 دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، زنجان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی، دانشکده فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

حمل و نقل یکی از مهم‌ترین ارکان و زیرساخت‌های تجاری برای توسعه صادرات، رشد و توسعه اقتصادی، تقویت مناسبات بازرگانی با کشورهای منطقه به شمار می‌آید. در صورت وجود روسازی نامناسب، رعایت نکردن ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در لاین سرعت، خطرات بیشتری نسبت به خودروهای سبک دارد. هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی بین تردد وسایل نقلیه سنگین در لاین سرعت و کیفیت روسازی راه و عدم اعمال قانون توسط پلیس راهور ناجا است. همچنین بررسی نقش کیفیت روسازی در تعیین الویت استفاده از محور مواصلاتی در حمل و نقل کالا، دیگر اهداف این مطالعه است. در  این مطالعه محور آزادراه زنجان به ابهر و بالعکس به عنوان محور مطالعاتی، مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس تحقیقات میدانی و  پرسشنامه‌ای از 221 راننده وسایل نقلیه سنگین و باری صورت گرفته بررسی فرضیه‌های تحقیق با استفاده از نرم افزارSPSS پرداخته شده است، با توجه به کمی بودن داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه استفاده شده است و همچنین با توجه به پذیرش رابطه خطی بین متغیر های تحقیق برای پیدا کردن معادله رابطه، از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان داد که 63 درصد افزایش استفاده از لاین سرعت توسط وسایل نقلیه سنگین به علت کیفیت نامطلوب و وجود خرابی‌های روسازی در محور مذکور بوده است و 12 درصد تخلفات ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین از لاین سرعت مربوط به عدم اعمال قانون رانندگان متخلف است. همچنین 62 درصد الویت قرار دادن استفاده از محورهای مواصلاتی توسط وسایل نقلیه سنگین برای حمل و نقل کالا، کیفیت مطلوب روسازی جاده ملاک خواهد بود است. بنابراین نقش کیفیت روسازی راه  تاثیر بسزایی در انتخاب مسیر جهت حمل و نقل کالا و در نتیجه افزایش روابط بازرگانی بین شهری و  سایر کشورها خواهد داشت. جاده ایمن و باکیفیت جزء حقوق عمومی و طبیعی رانندگان و مسافران است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effective Factors in Heavy Vehicles’ usage of the Speed line and the Role of Pavement Quality in Determining the Priority of Using the Transportation Axis in the Transportation of goods. (Case Study Zanjan - Abhar Freeway)

نویسندگان [English]

  • Reza Akbarigheibi 1
  • Ahmad Zolghadr 2
  • Abbas Amirlo 3

1 University instructor, Engineering Faculty, Saeb Non-Profit Higher Education Institute, Abhar, Zanjan, Iran

2 Graduated in Master Degree in Business Management, Abhar Islamic Azad University, Abhar, Zanjan, Iran

3 Master student in a field of Public Law, Farabi Department, Tehran University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Transportation is one of the most important pillars and commercial infrastructures for the development of exports, economic growth and development, strengthening trade relations with the countries of the region. If there is an inappropriate pavement, speed violation and non-observance of the ban on the movement of heavy vehicles in the speed line, there are much more risks than light vehicles. The purpose of this study is to investigate the relationship between the traffic of heavy vehicles in the speed line and the quality of the road pavement and the non-enforcement of the law by the traffic police. Also, examining the role of pavement quality in determining the priority of using the transportation axis in the transportation of goods is another goal of this study. In this axis, the Zanjan to Abhar freeway was examined as a study axis, based on field research and questionnaires. Among 221 drivers of heavy and cargo vehicles, research hypotheses have been investigated using SPSS software, due to the quantitative of data the Pearson correlation coefficient, it has been used to measure the relationship and also considering the acceptance of linear relationship between the variables. Research has used linear regression to find the relationship equation. The results showed that 63 percent of the increase in the use of the speed line by heavy vehicles was due to the unfavorable quality and the presence of pavement damage in the mentioned axis, and 12 percent of the violations of the ban on the movement of heavy vehicles from the speed lane were related to the non-enforcement of the law of the offending drivers. . Also, 62% of priority for the use of transportation axes by heavy and cargo vehicles for the transportation of goods, the optimal quality of road pavement will be the criterion. Therefore, the role of the quality of road pavement will have a significant impact on the choice of the route for the transportation of goods and, as a result, increase trade relations between cities and other countries. A safe and high-quality road is part of the public and natural rights of drivers and passengers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavement
  • Business
  • transportation
  • violations
  • Law
  • SPSS