ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
مطالعه موردی مهندسی عمران
Investigating the ways of using sand materials in compacted layers in the irrigation and drainage network (case study fiber glass pipe)

روزبه اقامجیدی؛ امیر کمانبدست

دوره 4، شماره 11 ، بهمن 1401، صفحه 11-22

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.387965.1183

چکیده
  The discussion of earthworks and irrigation and drainage projects is very important from a technical and economic point of view. In the Southwest Khuzestan pipeline project with 230 kilometers of G.R.P. pipes, it is effective to provide the volume of earth materials for earthling around the pipe and also earthling to ensure the depth of the trench before trenching. Due to the presence of sand materials in the region, in this research, these materials were used in earthworks around the pipe in different ways, including compaction by compactor and also compaction by flooding method, and the results ...  بیشتر

مطالعه موردی مهندسی عمران
بررسی عوامل موثر در تردد وسایل نقلیه سنگین در لاین سرعت و نقش کیفیت روسازی در تعیین الویت استفاده از محور مواصلاتی در حمل و نقل کالا (محور مطالعاتی آزادراه زنجان _ ابهر)

رضا اکبری غیبی؛ احمد ذولقدر؛ عباس امیرلو

دوره 4، شماره 11 ، بهمن 1401، صفحه 23-31

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.387781.1182

چکیده
  حمل و نقل یکی از مهم‌ترین ارکان و زیرساخت‌های تجاری برای توسعه صادرات، رشد و توسعه اقتصادی، تقویت مناسبات بازرگانی با کشورهای منطقه به شمار می‌آید. در صورت وجود روسازی نامناسب، رعایت نکردن ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین در لاین سرعت، خطرات بیشتری نسبت به خودروهای سبک دارد. هدف این مطالعه بررسی رابطه‌ی بین تردد وسایل نقلیه سنگین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
بررسی نقاط ضعف و قوت عامل چهارم در پروژه های کشور

مهدی محمدی نیا

دوره 4، شماره 11 ، بهمن 1401، صفحه 32-66

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.396785.1196

چکیده
  عامل چهارم در طول شراکت و اجرای پروژه ، همراه با صاحب کار عهده‌دار طراحی و اجرا و بازرسی پروژه خواهد بود . وظیفه عامل چهارم، عرضه خدمات مشاوره در حوزه‌های مورد توافق صاحب کار و نیز رسیدگی بر امور اجرایی و تأیید خروجی‌های کار گروه‌های دارای تخصص قبل از عرضه به صاحب کار طرح می‌باشد ، عامل چهارم عهده‌ دار تأیید شیوه ها ، بخشنامه ها و ...  بیشتر

مقاله مروری مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
رویکردهای تفکر سیستمی برای پرداختن به مسائل پیچیده در مدیریت پروژه

احسان صادقی

دوره 4، شماره 11 ، بهمن 1401، صفحه 67-79

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.398075.1199

چکیده
  مدیریت پروژه ارتباط نزدیکی با رویکردهای سیستمی دارد، به خصوص با رویکرد سیستمی مهندسی سیستم‌ها هنگامی که در دهه 90 میلادی در سازمان دفاع و نیروهای مسلح، تحقیق در عملیات، مهندسی سیستم‌ها و مدیریت پروژه برای مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه عظیم استفاده می‌شدند. مدیریت پروژه و تفکر سیستمی با همدیگر همپوشانی دارند. جالب‌توجه است که ...  بیشتر