| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|

نوع مقاله : یادداشت فنی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی، مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم

چکیده

امروزه بخش بسیار بزرگی از سرمایه هر کشور، به خصوص کشورهای در حال توسعه به طرح‌‌های عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه‌‌های عمرانی می‌‌باشد.
به طور کلی هر نوع حادثه، بیماری‌‌های شغلی و آسیب‌‌های زیست محیطی خسارات بسیار زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به سازمان‌‌ها تحمیل می‌‌کند. روش مذکور، سیستمی است یکپارچه که با همگرایی، چینش هم‌‌افزای نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات، سعی در ایجاد محیطی سالم، دلپذیر، بانشاط و به دور از حادثه خسارات و صدمات دارد و می‌توان با رعایت برنامه‌‌های آن در سازمان بهداشت و آسایش نیروی انسانی، حفاظت افراد در مقابل خطرات و محیط زیستی سالم را در محیط کار تأمین کرد و به عبارتی ریسک‌‌های موجود را کاهش داد.
کندی و عدم پیشرفت در اجرای پروژه‌‌های عمرانی سبب عدم ایجاد مدیریت پایدار پروژه‌‌ها می‌‌گردد که حاکی از وجود موانع و مشکلات ریشه‌‌ای در اجرای طرح‌‌های ارزشمند شهری می‌‌باشد که بازسازی و توسعه را بطور جدی در معرض تهدید قرار می دهد و از آن می‌‌توان بعنوان بحران پروژه‌‌های عمرانی نام برد. عمده‌‌ترین معضلی که اغلب پروژه‌‌های بزرگ با آن مواجه هستند تأخیر در فازهای مختلف و در نهایت اتمام کار پروژه می‌‌باشد. تأخیر، عمل یا رویدادی است که زمان مورد اشاره در قرارداد برای انجام عملی خاص را طولانی‌‌تر کند. مسئولان و کارشناسان مختلف می‌‌بایست در جهت اجرای موفق چنین پروژه‌‌هایی در چهارچوب زمانی تعیین شده صرف گردد. چراکه از نظر جایگاه و ارزش علمی نیز، با توجه به شاخصه‌‌های مدیریت پروژه و عوامل. مؤثر بر موفقیت پروژه‌‌ها، دستیابی به اهداف زمانی یکی. از مهم‌‌ترین شاخص‌‌های موفقیت محسوب می‌‌گردد رابطه مستقیم ضعف فرهنگ ایمنی با افزایش نرخ حوادث و خسارات انسانی، اقتصادی و زیست محیطی در بسیاری از مطالعات مشابه به اثبات رسیده است. علاوه بر این در سالیان اخیر به‌دنبال بروز حوادث متعدد، تاکید بر روی ایجاد یک فرهنگ مثبت ایمنی بالا رفتن سطح آموزش‌‌های دریافتی، تجارب بیشتر از حوادث و خطرات محیط کار و همچنین کسب سمت‌‌های شغلی بهتر و درنتیجه ایمن‌‌تر از دلایل این امر بر شمرده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

construction projects based on safety, health and environmental criteria(HSE)

نویسنده [English]

  • Haanaa Ghorbani sa

BS student in Civil Engineering, Qom University of Technology,Qom.Iran

چکیده [English]

In general, any type of accident, occupational disease, or environmental damage inflicts enormous and sometimes irreparable damage directly and indirectly on organizations. The mentioned method is an integrated system that tries to create a healthy, pleasant, lively environment away from accidents with convergence, unifying arrangement of manpower, facilities and equipment, and can be observed by observing its plans in the Health and Wellness Organization of Manpower. , Provided protection against hazards and a healthy environment in the workplace, thus reducing existing risks.
Slowness and lack of progress in the implementation of construction projects leads to the lack of sustainable project management, which indicates the existence of obstacles and root problems in the implementation of valuable urban projects that seriously threaten reconstruction and development and can be considered as a crisis of construction projects. named. The main problem that most large projects face is delays in various phases and eventual completion of the project. A delay is an action or event that extends the time specified in the contract to perform a particular action. Various officials and experts must be spent in order to successfully implement such projects within the specified time frame. Because in terms of scientific status and value, according to project management characteristics and factors. Affecting the success of projects, achieving one's time goals. One of the most important indicators of success is the direct relationship between the weakness of safety culture and the increase in the rate of accidents and human, economic and environmental damage has been proven in many similar studies. In addition, in recent years, following the occurrence of numerous accidents, the emphasis has been on creating a positive safety culture, increasing the level of training received, more experiences of accidents and hazards in the workplace, as well as gaining better job positions and therefore safer. . Also, the direct relationship between education level and safety culture score has been emphasized in many studies. Organizations have experienced increasing growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • HSE
  • Construction project
  • safety
  • management
  • environment