ناشر: انتشارات مدیریت ساخت،اولین انتشارات تخصصی مدیریت ساخت
مقاله مروری مهندسی عمران
The Influence of Natural Additives on Mechanical Properties of Concrete Specimens: A Review

Abolfazl Yosefi؛ Hashem Jahangir

دوره 5، شماره 2 ، اردیبهشت 1402، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.398231.1200

چکیده
  Concrete can be assumed as the most regular constructional material in the world, which has a lot of advantages as well as disadvantages that attracted the attention of researchers. Adding natural materials including silica fume, fly ash, rice husk ash, metakaolin, and natural fibers and animal waste to concrete can improve the fresh and hardened properties of concrete such as slump, strength, water absorption, and durability, and at the same time reduce the environmental effects. On the other hand, adding too many natural additives can cause adverse effects on concrete, such as reducing efficiency ...  بیشتر

مطالعه موردی مهندسی عمران
ارزیابی طرح مدیریت تردد ناوگان باری سنگین و نیمه سنگین در شهرها (نمونه موردی: محدوده قرمز تردد ناوگان باری سنگین و نیمه‎سنگین در شهر مشهد مقدس)

زهرا سرتیبی؛ نفیسه سادات علوی؛ محسن پالیزوان؛ مریم سخن سنج

دوره 5، شماره 2 ، اردیبهشت 1402، صفحه 21-32

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.397298.1197

چکیده
  بر اساس طرح مجوز مکانی- زمانی در شهر مشهد، تردد وسایل نقلیه سنگین و نیمه سنگین در محدوده های مشخصی از شهر که عمدتاً شامل محدوده مرکزی می شود، تنها از ساعت 22 الی 9 روز بعد مجاز است. این امر موجب جایگزین شدن تعداد بیشتر وسایل نقلیه باری سبک با تعداد کمتر وسایل نقلیه باری سنگین و نیمه سنگین می شود و در صورت عدم اعمال طرح محدودیت زمانی – ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران
مطالعه تاثیر زلزله‏ های حوزه نزدیک و دور در ساختمان ‏های بتنی با بتن سبک سازه ‏ای

محمد جواد گودرزی؛ مهدی وجدیان

دوره 5، شماره 2 ، اردیبهشت 1402، صفحه 33-49

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.399201.1201

چکیده
  مقاومت بتن به عنوان یک پارامتر مهم می تواند نقش مهمی در رفتار و عملکرد سازه داشته باشد. لذا استفاده از بتن پرمقاومت می تواند موجب بهبود و رفتار عملکرد سازه شود، البته این به عنوان یک فرض می باشد که باید با آزمایش و مدلسازی دقیق بررسی شود. در این مقاله به بررسی اثر مقاومت فشاری بر روی رفتار سازه بتنی پرداخته شده است. در این پژوهش سه قاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی عمران
روش جدید تحلیل خرپاهای پیچیده و قاب های ساده با مهاربند همگرا

محمودرضا مرتضوی؛ رضا اسماعیل آبادی؛ علیرضا فیوض

دوره 5، شماره 2 ، اردیبهشت 1402، صفحه 50-73

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.398743.1202

چکیده
  خرپا پیچیده سازه ای است متشکل از واحدهای مثلثی که از اتصال اجزای باریک و بلند که در انتها با مفصل به یکدیگر متصل شده اند ساخته می شوند. این گونه سازه ها به دلیل توانایی انتقال نیرو در فواصل و دهانه های بلند بین تکیه گاه، کاربرد وسیعی در سازه های ساختمانی و صنعتی دارند. نیروی اعضای خرپاهای مبهم و پیچیده بر خلاف خرپاهای ساده و مرکب، تنها ...  بیشتر