| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
امکان سنجی استفاده از موی سر انسان به عنوان الیاف در ساخت بتن

کرامت مهدوی؛ حسین حسین جانزاده؛ حسن دیواندری

دوره 2، شماره 12 ، اسفند 1399، صفحه 11-25

چکیده
  در دو دهه ی اخیر، افزایش کیفیت و مقاومت در فن آوری بتن های جدید، رشد چشمگیری داشته است. یکی از بتن های نسل جدید که امروزه به عنوان بتنی توانمند و کارآمد در صنایع عمرانی محسوب می شود، بتن الیافی می باشد که دارای مشخصات مکانیکی بهبود یافته همچون مقاومت کششی بالاتر و حتی مقاومت فشاری ارتقا یافته می باشد. این بتن که دارای مقاومت فشاری در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی خرابیهای روسازی آسفالتی محوطه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی محوطه دانشگاه مدیترانه شرقی EMU کشور قبرس شمالی)

رضا اکبری غیبی؛ محسن عموزاده عمرانی

دوره 2، شماره 12 ، اسفند 1399، صفحه 26-39

چکیده
  نگهداری جاده به عنوان یکی از عوامل مهم در سیستم مدیریت و نگهداری روسازی(PMS) در نظر گرفته می‌شود. مدل پیش بینی عملکرد روسازی، مهمترین بخش از یک سیستم مدیریت روسازی است. این سیستم قابلیت این را دارد تا با استفاده از اطلاعات مختلف ذخیره شده راهها، شرایط پیش بینی آینده را برآورد کند. هدف این تحقیق ارزیابی اولویت نگهداری روسازی محوطه های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثر نانو ذرات مختلف بر خصوصیات آسفالت سرد کارخانه‌ای تولید شده با قیر امولسیون

هادی عزیزی؛ حسن دیواندری

دوره 2، شماره 12 ، اسفند 1399، صفحه 40-57

چکیده
  اخیرا با ظهور فناوری نانو و ساخت نانوذرات تحولی عظیم درخواص عملکردی مصالح ایجاد شده است. نقش لایه رویه روسازی ها که از جنس مخلوطهای آسفالتی می باشد در عملکرد روسازی ها غیر قابل اجتناب می باشد. استفاده از فناوری نانو در ساخت زیربناهای مربوط به حمل و نقل، تقریباً معادل با تلاش بشر برای فرستادن انسان به ماه در سال ۱۹۶۰ است.در سال ۲۰۰۵ ایده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رتبه بندی روش های تامین مالی از منابع خارجی در پروژه های عمرانی

امید جباری؛ مهدی صفایی؛ بابک امین نژاد

دوره 2، شماره 12 ، اسفند 1399، صفحه 58-67

چکیده
  پروژه‌های زیربنایی و عمرانی در هر کشوری، زیرساخت‌ها و آبادانی آن کشور را تشکیل می‌دهند. در اجرای این پروژه‌ها تامین مالی دغدغه مهم و اولیه مـی‌باشـد بـا توجـه بـه کمبـود تاسیسات و زیـر ساخت‌های زیربنایی در کشور از یکسو و کمبود منابع سرمایه‌ای از سوی دیگر سرمایه از نقش غیر قابـل انکاری در این میان برخوردار می‌باشد. تامین مالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجزیه‌وتحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کاربر

محمدعلی قنبری؛ عارف صانعی

دوره 2، شماره 12 ، اسفند 1399، صفحه 68-80

چکیده
  هدف پژوهش تجزیه ‌و تحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کار بر اساس پرسشنامه نوردیک در کارگران کارگاه‌های فعال در استان کرمان با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از کارگران کارگاه‌های فعال در استان کرمان می‌باشد که پس از توضیح روند کار از آن‌ها خواسته شد پرسشنامه استاندارد سنجش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتقاء برنامه های حسابداری پروژه با تکنیک های مدیریت پروژه

کامران یکتایی

دوره 2، شماره 12 ، اسفند 1399، صفحه 81-93

چکیده
   فنون مدیریت پروژه مانند بازیابی و ارزیابی پروژه و روش مسیر بحرانی به مدیران حسابرسی کمک می‌کنند تا بتوانند کارکنان بخش حسابرسی را به خوبی به کارهای‌ مربوط تخصیص داده و حسابرسی را طبق برنامه به پیش‌ ببرند.فن بازیابی و ارزیابی پروژه و روش مسیر بحرانی در ساده‌سازی یک برنامه پروژه حسابرسی به مدیران کمک‌ بسیاری می‌کند و اهداف کوتاه‌مدت ...  بیشتر