| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
برآورد آماری سیلاب طبیعی و تخمین دِبی با دوره بازگشت‌های مختلف (مطالعه موردی، رودخانه سیوند)

رحیم حاجی باقری؛ امیرحسین بازایی؛ روزبه آقامجیدی

دوره 4، شماره 3 ، خرداد 1401، صفحه 11-25

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.04.03.1136

چکیده
  پدیده‌ی سیل علی‌رغم همه‌ی پیچیدگی‌هایش قابل بررسی و مطالعه بوده و می‌توان در جهت مهار و کاهش خسارات آن و حتی بهره‌برداری اقتصادی از سیل راه‌حل‌های مناسبی جستجو کرد. از طرفی قبل از احداث هر سازه هیدرولیکی نظیر سد، سرریز، کانال‌های انحراف، بندهای موقت و غیره نیاز به داشتن اطلاعات حداکثر سیلاب محتمل و هیدروگراف سیلاب با دوره بازگشت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در ایمنی، سلامت و محیط زیست در پروژه‌های عمرانی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره

رضا زندی دولابی؛ علی اصغر امیرکاردوست

دوره 4، شماره 3 ، خرداد 1401، صفحه 26-42

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.04.03.1137

چکیده
  عملیــات ســاختمانی و عمرانــی بــا توجــه بــه گســتردگی آن، در بیشــتر کشورهای جهــان در صــدر فعالیت‌های حادثه‌آفرین قــرار دارد. وجــود خطــرات و عوامــل زیان‌آور گوناگــون در کارگاه‌های ســاختمانی، ایــن صنعــت را بــه یکــی از مخاطره‌آمیزترین صنایــع در دنیــا تبدیــل کــرده اســت مدت‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قصد خرید ساختمان برند لوکس براساس تکنیک DANP

امیر عباس حسنی آزاد؛ عباس ثابت

دوره 4، شماره 3 ، خرداد 1401، صفحه 43-52

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.04.03.1135

چکیده
  همگام با رشد جمعیت، صنعت ساختمان سازی، همچون دیگر صنعت ها به سرعت رشد کرده و بخش زیادی از این رشد در کلان شهر ها قابل مشاهده است. افزایش نیاز به ساخت و ساز، موجب گردید تا ساخت و سازها به سمت ارزان ترین و بی کیفیت ترین نوع آن، به موازات سود آوری بالا گرایش پیدا کنند. پس از مدتی، با فرود موج اولیه تقاضای بی اندازه ساختمان، هنگامی که تقاضا ...  بیشتر

مقاله مروری
مروری بر سرریزهای کاربردی و بهینه در سدسازی بر اساس پارامترهای موثر دینامیکی و سینماتیکی

سعید رادمنش؛ امیرحسین بازایی؛ روزبه آقامجیدی

دوره 4، شماره 3 ، خرداد 1401، صفحه 53-71

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.04.03.1138

چکیده
  سرریز ها به طور کلی برای تخلیه آب مازاد یا سیلاب که حجم مخزن قادر به ذخیره آن نباشد تعبیه می‌گردد. در سدهای انحرافی نیز از سرریز جهت بای پس یا انحراف جریان مازاد بر ظرفیت سیستم استفاده می‌شود. تخریب بسیاری از سدها به دلیل طراحی نادرست یا کافی نبودن ظرفیت سرریز به وقوع می‌پیوندند. طراحی صحیح سرریز در سدهای خاکی سنگریزه ای نسبت به سدهای ...  بیشتر

مقاله مروری
مروری بر عوامل موثر جهت افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در قوس ها

رضا اکبری غیبی؛ ابوافضل حکمی پور؛ رضا احمدی؛ احسان قربانی

دوره 4، شماره 3 ، خرداد 1401، صفحه 72-80

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.04.03.1133

چکیده
  هندسه راه شامل اجزاء افقی و ارتفاعی امتدادهای راه است که عمدتاً شامل خطوط تانژانت، قوسها و منحنی های اتصال است. نقش این اجزاء در هدایت راننده و نیز شناخت قبلی آن از ادامه راه بسیار حائز اهمیت است. همچنین ترتیب و ترکیب این اجزاء میتواند در ایمنی و راحتی راننده تأثیر مثبت و یا حادث هساز داشته باشد. قوس‌های افقی به عنوان یکی از حادثه‌خیزترین ...  بیشتر