| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مدیریت ساخت و مدیریت پروژه
مروری بر مدیریت پروژه‌های عمرانی براساس معیارهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE)

هانا سادات قربانی سا

دوره 5، شماره 6 ، شهریور 1402، ، صفحه 58-68

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.419956.1224

چکیده
  امروزه بخش بسیار بزرگی از سرمایه هر کشور، به خصوص کشورهای در حال توسعه به طرح‌‌های عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد و یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه‌‌های عمرانی می‌‌باشد.به طور کلی هر نوع حادثه، بیماری‌‌های شغلی و آسیب‌‌های زیست محیطی خسارات بسیار زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را به طور مستقیم ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار در ایمنی، سلامت و محیط زیست در پروژه‌های عمرانی با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره

رضا زندی دولابی؛ علی اصغر امیرکاردوست

دوره 4، شماره 3 ، خرداد 1401، ، صفحه 26-42

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.04.03.1137

چکیده
  عملیــات ســاختمانی و عمرانــی بــا توجــه بــه گســتردگی آن، در بیشــتر کشورهای جهــان در صــدر فعالیت‌های حادثه‌آفرین قــرار دارد. وجــود خطــرات و عوامــل زیان‌آور گوناگــون در کارگاه‌های ســاختمانی، ایــن صنعــت را بــه یکــی از مخاطره‌آمیزترین صنایــع در دنیــا تبدیــل کــرده اســت مدت‌هاست در کشورهای توسعه‌یافته ...  بیشتر

مروری بر عوامل موثر جهت افزایش ایمنی و کاهش تصادفات در قوس ها

رضا اکبری غیبی؛ ابوافضل حکمی پور؛ رضا احمدی؛ احسان قربانی

دوره 4، شماره 3 ، خرداد 1401، ، صفحه 72-80

https://doi.org/10.22034/cpj.2022.04.03.1133

چکیده
  هندسه راه شامل اجزاء افقی و ارتفاعی امتدادهای راه است که عمدتاً شامل خطوط تانژانت، قوسها و منحنی های اتصال است. نقش این اجزاء در هدایت راننده و نیز شناخت قبلی آن از ادامه راه بسیار حائز اهمیت است. همچنین ترتیب و ترکیب این اجزاء میتواند در ایمنی و راحتی راننده تأثیر مثبت و یا حادث هساز داشته باشد. قوس‌های افقی به عنوان یکی از حادثه‌خیزترین ...  بیشتر

مدیریت ایمنی کارگاه

آذین آیینه

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 85-96

چکیده
  بارشد فزاینده توسعه و اجرای طرح­ها و پروژه­های عمرانی وساختمان سازی در کشور ، متأسفانه شاهد آن هستیم که آمار حوادث ،سوانح ، بهداشت و سلامت شغلی در این بخش وضعیت مناسب و مطلوبی ندارد و درعین حال روند فزاینده و نگران کننده ای را در طول سالیان اخیر دنبال می­کند. امروزه در حالیکه در بسیاری از صنایع ، کارخانجات ، و حتی در پروژه و طرح ...  بیشتر

تجزیه‌وتحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کاربر

محمدعلی قنبری؛ عارف صانعی

دوره 2، شماره 12 ، اسفند 1399، ، صفحه 68-80

چکیده
  هدف پژوهش تجزیه ‌و تحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کار بر اساس پرسشنامه نوردیک در کارگران کارگاه‌های فعال در استان کرمان با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از کارگران کارگاه‌های فعال در استان کرمان می‌باشد که پس از توضیح روند کار از آن‌ها خواسته شد پرسشنامه استاندارد سنجش ...  بیشتر

شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های مدیریت ایمنی در پروژه‌های عمرانی با رویکرد تصمیم-گیری چند شاخصه

امید جباری

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1399، ، صفحه 61-70

چکیده
  صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناک‌ترین صنایع از نظر تلفات مربوط به کار، نرخ آسیب دیدگی و پرداخت غرامت به کارگران شناخته شده است. ایمنی در ساختمان سازی به دلیل کثرت حوادث و مرگ و میر زیاد این صنعت، از جمله مباحث بسیار مهم می‌باشد. مسئله ایمنی همواره بدلیل سابقه حوادث در صنعت ساخت و ساز از دیرباز به طور چشمگیری مورد توجه محققین بوده و مطالعات ...  بیشتر

ارزیابی ایمنی و پیامدهای زیست محیطی در تولید سیمان

محمدرضا علی قلی طایفه

دوره 1، شماره 9 ، بهمن 1398، ، صفحه 73-86

چکیده
  سیمان به عنوان یکی از مهم ترین فرآورده های ساختمانی نقش اساسی در پیشبرد برنامه های عمرانی کشور را ایفا می کند و در بخش های اساسی ساخت و ساز چه به عنوان بتن و چه به عنوان فرآورده های بتنی وکارهای بنائی مورد استفاده قرار میگیرد.با توسعه تکنولوژی و افزایش کاربرد ماشین آلات در امر تولید احتمال مخاطرات و حوادث در این گونه محیط ها افزایش می ...  بیشتر