| ماهنامه| ISC | فنی،مدیریتی،حقوقی| اعتبار،چابکی،پاسخگویی|
مقاله پژوهشی
پیش‌بینی رضایت یا عدم رضایت مسافران شرکت‌های هواپیمایی با به کارگیری مدل رگرسیون لجستیک و با استفاده از داده‌های نظرسنجی مسافران

امیررضا ملکی؛ رضا امین؛ علی خدائی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 11-21

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.394451.1191

چکیده
  امروزه رقابت نزدیک شرکت‌های هواپیمایی در جذب مسافر، باعث شده است تا بررسی مسائل روان‌شناختی و تفاوت دیدگاه مسافران برای برنامه‌ریزان و سیاست گذاران این حوزه، از اهمیت بالایی برخوردار باشد. شرکت های مختلف هواپیمایی به دنبال بررسی ایده آل ها و ارزش های مسافرین در جهت شناسایی ضعف ها و قوت های خود می باشند تا با برنامه ریزی صحیح و دقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه آزمایشگاهی تأثیر الیاف پلی‌پروپیلن و میکروسیلیس بر خصوصیات مکانیکی بتن

مهدی مختاری؛ رضا فاطمیان

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 22-37

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.392896.1188

چکیده
  امروزه بتن یکی از متداول‌ترین مواد در صنعت ساختمان بشمار می‌رود. وابسته بودن خواص بتن به پارامترهای گوناگونی نظیر مصالح تشکیل‌دهنده، روند تولید و فرآوری، نحوه اجرا و شرایط عمل‌آوری، بتن را به یک ماده پیچیده مبدل ساخته است. با این حال، دارای محاسن و مزایای زیادی در صنعت ساختمان می‌باشد. حال این که این ماده ساختمانی همواره خواص مکانیکی ...  بیشتر

مقاله مروری
ارزیابی خواص مکانیکی بتن‌های مسلح شده به الیاف پلی وینیل کلراید (Pvc) ساخته شده از روکش سیم

مهرداد عبدی مقدم؛ امیررضا عباسی عشاقی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 38-50

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.393731.1189

چکیده
  گسترش جمعیت ساکنین کره زمین و نیاز به صنعت ساخت و ساز موجب کمبود مصالح اولیه شده است. از طرف دیگر پروسه ساخت و استفاده از این مصالح باعث آسیب های زیان آوری به محیط زیست میشود که سبب آلودگی منابع طبیعی و رها شدن کربن دی اکسید در طبیعت میگردد. افزون بر این موضوع، از موارد پرمصرف دیگر که سبب آلودگی محیط زیست میشود و فرآیند بازیافت پسماند ...  بیشتر

مقاله کاربردی
بررسی عددی اعضای فشاری بتن مسلح هیبریدی FRP و مدل سازی آن تحت بارگذاری هم مرکز

بهزاد ایوبی

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 51-69

https://doi.org/10.22034/cpj.2023.394539.1193

چکیده
  یکی از چالش های استفاده از سازه های بتن مسلح، خوردگی آرماتورها در محیط های مهاجم و خورنده مانند سازه های دریایی، پل ها و ... می باشد که نهایتاً منجر به تخریب سازه های بتنی خواهد شد. برای حل مشکل خوردگی در این دسته از سازه ها، متخصصان به سمت استفاده از میلگردهایی با پوشش اپوکسی به عنوان جایگزینی مناسب برای میلگردهای معمولی روی آوردند. ...  بیشتر